Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het WaaslandZoals de titel van de website laat vermoeden gaat het hier in hoofdzaak over de behandeling van onze polderstreek in het Waasland. Nu er in deze tijden veel van ons erfgoed verloren gaat tracht ik langs deze weg nog wat van vroeger terug in herinnering te brengen. Wanneer we door Vlaanderen wandelen treft ons onmiddellijk een groot verschil in het uitzicht van onze boerenwoningen, het type boerenwoning gebouwd in de loop van de voorbije eeuwen verschilt zeer veel van deze opgericht rond de eerste wereldoorlog. De boerderij uit de vorige eeuwen is stemmig en draagt een sterk persoonlijk karakter. Ze was de trouwe weergave van levensvorm en levenswandel van de landbouwer; zowel haar aanleg als uitzicht was verbonden aan de eeuwenoude traditie van een heerlijk boerengeslacht.
Ze harmonieerde wondergoed met de omgevende natuur: er bestond geen kloof, geen tegenstrijdigheid tussen datgene wat door mensenhanden werd gebouwd en dat wat de natuur, die grote bouwmeesteres, had geschapen.

Sterk en stoer, eenvoudig en schoon, zinvol als het leven van de boer zelf, rees zijn woning op als een burcht van zekerheid en opbrengst. Al was een bepaald bouwtype eigen aan de streek en werden ook de materialen van de streek hiervoor gebruikt, toch heerste er een grote verscheidenheid: ieder had haar persoonlijke stempel en haar persoonlijke sfeer.

En daartegenover staan dan de boerenhuizen die in de laatse jaren werden opgericht en waarbij veelal alle bouwkundige tradities van het platte land overboord werden gegooid om plaats te maken voor de woningbouw naar stadsmodel, waarin schreeuwerige gevelsteentjes en blinkende dakpannen de soberheid van de witgekalkte gevels en met riet bedekte daken hebben vervangen, die menige geslachten beschut en gehuisvest hadden, werden enkele jaren ten dode opgeschreven omwille van deze minderwaardige producten van een laagstaande kunstperiode.

Het Waasland wordt de tuin van Vlaanderen genoemd. U weet nu dat het niet als een stukje aards paradijs uit de hemel is gevallen, maar dat onze voorouders het hier hebben gevonden als een wildernis van wouden en moerassen, van wilderten en woestijnen. Die tuin van Vlaanderen is het resultaat van 15 eeuwen arbeid, en elke generatie heeft er zijn aandeel voor geleverd. We hebben getracht u het verleden van uw dorp en grond, en uw eigen volkseigenschap te leren zien, u te doen aanvoelen dat, samen met de door hun arbeid herschapen grond, uw voorvaderen u ook die Vlaamse arbeidskracht en volksdaad als erfenis hebben toevertrouwd om die, op uw beurt, schoner en vrijer aan de nageslachten over te reiken.
Jozef De Wilde

 

Het leven en werken van een groot deel van de bevolking speelde zich vele generaties lang af in historische boerderijen met hun erven en bijgebouwen. Boerderijen zijn dus een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Veel boerderijen zijn mooi en hebben uitgedachte constructies, en vooral zijn ze verbonden met het landschap. Het leven op de boerderij viel samen met het ritme van de jaargetijden. Elk seizoen had zo zijn speciale werkzaamheden. Buiten de boerderijen zijn er natuurlijk ook historisch gezien waardevolle gebouwen die we niet mogen vergeten ook als ze al verdwenen zijn. Bovendien is er ook de natuur waar we respect voor moeten hebben. Vergeten we vooral de mensen niet die toch nog het belangrijkste zijn, want zij blijven toch altijd de hoofdrolspelers die dit alles verwezenlijkt hebben.

In het geval dat u op de database tekeningen, foto's of andere afbeeldingen aantreft, waarop u meent auteurs- of andere rechten te kunnen claimen, of als u bezwaren heeft tegen de publicatie ervan in deze vorm, verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met de webmaster