Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

Steensnede  2003 Open Monumentendag 
2011 Boerderijbuw in Zeeland 2011 P.J. van Cruyningen
Nieuw-Namen in oude ansichten  A. Wouters 
Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen  A.L.J. Van De Walle 
Over den Vier Ambachten 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk A.M.J. de Kraker H.van Royen Marc E.E. De Smet
Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen  Adriaan Verhulst 
Landschap en bewoning van ZEEUWS-VLAABDEREN Adrie de Kraker
Van poldersloot tot wereldhaven Albert De Vree
Landelijk leven in Vlaanderen Altiora Averbode 1993
Landelijk leven in Vlaanderen  Altiora Averbode 
De Wase keuken vroeger en nu André Vanderveken
Beschermde monumenten in Oost-Vlaanderen  Andrea De Kegel, Anthony Demey, Patrick Devos en Luc Robijns 
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n1(B-L)  Anthony Demey 
Het Land van Waas 10 eeuwen bouwkunst  Anthony Demey 
Oud landbouwgereedschap  Arnold Eloy 
Kallo gisteren en morgen Bayer Antwerpen N.V. 1990
De veenontginning 12e - 16e eeuw Beatrijs Augustyn
De veenontginning 12e - 16e eeuw. Geschiedenis van volk en LVB  Beatrijs Augustyn 
20 eeuwen vlas in Vlaanderen Bert De Wilde 
De Boerenwoning  Boerinnenbond Leuven
Doel Polderdorp en omgeving Carine Goossens,Edmond Reyn, Tim Soens, Richard Willems,Ludo Goossens
Het boerendak Clemens V. Trefois
Landelijke architectuur Clemens V. Trefois
Oude hoeven in Vlaanderen Clemens V. Trefois
Van komwoning tot Vlaamsche boerderij Clemens V. Trefois
Van vakwerk tot baksteenbouw Clemens V. Trefois
Verloren dorp Clemens V. Trefois
Denise Verbraeken Collectie August Verbraeken
Stichting van de parochie H. Engelbertus te Prosperpolder  Dagboek Eerwaarde Heer Florimond Van Haelst 
Welk eiland heette Chanelaus ? De bevolking van Kallo en de heemkundige kring "Het Land van Beveren" 
Stichting TOLERANT De hengst komt weer tot leven
Kleine landschapelementen: onbeschermd en bedreigd  De Steltkluut, Terneuzen 
Boerderijen in het Land van Hulst de Stichting Boerderijenonderzoek in Het Land van Hulst
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 1) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 2) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 3) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
Ruraal erfgoed Linkeroever (figuren) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
Kapellen In Beveren Dirk Van Duyse, Johan De Ridder, Peter Heyndrickx en Roger Steyaert
Politieke en institutionele geschiedenis. Geschiedenis en LVB  Dirk Verelst 
De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen (band 1+2)  Dr. Patrick Devos 
Geschiedenis van het mirakuleus beeld o.l.v. van 't Gaverland  E.H.A.B., oud-onderpastoor te Melsele 
De groei der Waassche dorpen E.H.J. De Wilde
Het Land van Waas in 1574 en 1575 Reisnota's van Dionisius (De) Harduyn  E.H.J. De Wilde
Schets van de ontwikkeling der Wase Polders  E.H.J. De Wilde 
Het Land van Hulst Ed Steijns en George Sponselee
Rijk Polderland en Doeldorp zal duren  Edmon Reyn
Rijk poldeland vernederd tot moerassenland Edmond Reyn
Rijk polderland verdwenen onder baggerzand  Edmond Reyn 
Het Landschap Fotoarchief Land van Waas
Familie Brijssinck Duivenkeet hoeve Haasdonk Francois Van Leugenhage
Geschiedenis van de gemeenten Provincie Oost-Vlaanderen  Frans De Potter en Jan Broeckaert
Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand  Frans De Potter en Jan Broeckaert
100 jaar geleden Frans Sterckx
Kallo in oude prentkaarten Frans Van de Velde
Geschiedenis van de gemeente Verrebroek  Frans Van De Velde (monografie)
Kallo in oude prentkaarten  Frans Van de Velde 
Verrebroek in oude prentkaarten  Frans Van de Velde 
Prosperpolder onstaan van parochie en kerk Freddy Buys - Land Va Beveren 2007
De Maalderij van Prosperpolder  Freddy Buys 
Sociaal-Economische Geschiedenis van de 19e eeuw. Geschiedenis  volk en LVB Frieda Meire
Terugblik... Zwijndrecht, Burcht en ST-Anneke G.K. Kockelberg
Waar eens 't gekrijs der meeuwen  G.M.P. Sponselee en G. Wijne 
Ons boerenerf van weleer. Tentoonstelling verenigingen Land van Beveren 1973 Gabrïel Willems 
Vlaamse visserij en vissersvaartuigen (2 delen) Gaston en Roland Desneck
Moerbeke-Waas toen en thans Gedichten en teksten Anton Van Wilderode
Saeftinghe  George Sponselee en Marc Buise 
Buizelendam Gerda Drieghe
Ik weet nog hoe het was - dorpen in Vlaanderen Gerjan Heij
Uit klei gebouwd "Baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940  Giovanni Peirs 
Middeleeuwse bekappingen in het vroegere graafschap Vlaanderen  H. Janse en L. Devliegher 
Streekdrachten in onze gewesten H. Vannoppen
Boeren van toen  Hans Siemes 
D'n Blikken Emmer Heemkundigekring De Rips
80 Jaar Nieuwe Parochie BEVEREN In de onze-lieve-vrouw van bijstanparochie Het Feestcomité 2014
Schelde nieuwsbrief Het schelde informatiecentrum
In boerenhanden Invantaris landbouwmuseum landelijke gilde Stekene
Nieuw-Namen en OLV van Hulsterloo  J. de Baar 
De Singelberg te Beveren-Waas J. De Meulemeester 
Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945  J. Leper 
De val van Antwerpen  J. Van Roey 
Het distrikt ST.Nikolaas voorheen Land Van Waes  J.A.J.L. Van Den Bogaerde
Lillo en Liefkenshoek Deel1  J.M.G. Leune 
De bedijking van de Prosperpolder Jaarboek "De Vier Ambachten" 2001 - 2003 Yves De Beleyr
De Hertogin Hedwigpolder en omgeving Jaarboek "De Vier Ambachten" 2011 Honoré Rottier
De Vier Ambachten Jaarboek 2001 - 2003 
Doel aan de Schelde  Jan Van den broeck 
Zeven eeuwen polders van Doel Jan Van den broeck 
Doel met een hoofdletter  Jef Deyaert - Frank Pollet 
Ik weet nog hoe het was... Johan Struye
Tijdperken der voorwereld De Meester van der Heijdengroeve in Nieuw Namen Johan Struye
Ik weet nog hoe het was... dorpen in Vlaanderen Johan Struye Standaard uitgeverij
De buurtspoorwegen in de provincie Oost-Vlaanderen 1885-1968  Jos Neyens 
Het verhaal van ons huis  Jozef Weyns
Vlaamse hoeven vorm en sfeer  Jozef Weyns
In de tijd van de kleine patatten Julien van Remoortere
In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee Julien van Remoortere
In de tijd van de kleine patatten  Julien van Remoortere 
Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempische mijnwerker Karel Engelbeen
Uit de taal van de schaapherder  Land van Waas  en  in het Land van Hulst Karin Van de Velde Diss. lic. Germaanse filologie 1986
Boerderijbouw in België  L.J. De Maesschalck 
150 Jaar landbouwcomice Sint Niklaas Landbouwcomice Snt Niklaas
Singelberg & het land van Beveren  Lannoo 2007 div. auteurs 
Zo was het vroeger. Landelijk leven in Vlaanderen  Leo Schrooten 
Sekene parije hoogh landt Meerdonck genaemt Leo Vercruyssen
Landelijk en ambachtelijk leven Luc Devliegher Provinciaal museum Bluskampveld Beernem
Vogels uit de Wase Polders waarheen? Lucien Maes
Het goudboek van den Belgische Landbouw  M J Vander Vaeren 
Saeftinghe verdronken land  Marc Buise George Sponselee
Schapers en Schapen Schorren en Polders Marc Buise Oudheidkundige Kring DeVier Ambachten
Gulden spiegel Oostvlaanderen Marcel Grypdonck- Herman Verbaere
De Antwerpse noorderpolders en de 16de en 17de eeuw  Ministerie van openbare werken bruggen en waterwegen 
Meerdonk een beeld van een dorp Noël de Cock
Oude Oostvlaamse herbergnamen  Noël Kerckhaert 
Oude Oostvlaamse Hoeven (2 delen)  Noël Kerckhaert 
Iets over boerderijen  Ons Heem - Dhr J. Weyns
De Antwerpse noorderpolders in de 16de en 17de eeuw  P .Guns
Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker scheldeoever P. Guns
Frontier Steden en Sterckten  P. Stockman en P. Everaers 
Kieldrecht polders gewonnen op de zee P. Verbeeck en E. Engels 
De geschiedenis van Hulst  P.J. Brand 
Boerderijbouw in Zeeland P.J. van Cruyningen
Wel en wee aan de Schelde Pastoor César De Cock
De Sterke van Saeftinghe Paul De Schipper
De klompenmakerij  Paul Hesters 
Geschiedenis van de landbouw in Belgie Paul Lindemans (2 delen)
Geschiedenis van de landbouw in Belgie (2 delen)  Paul Lindemans 
Binnen bij Boeren Peter De Wilde
Haasdonk in heden en verleden (deel 2)  Petrus Van Landeghem 
Melsele in heden en verleden  Petrus Van Landeghem 
Haasdonk in heden en verleden (deel 2)  Petrus Van Landeghem  Werner Smet
Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant Piet Verheyen
Vrasene int Lant van Waes Plaatselijke kulturele raad van Vrasene
Culturele geschiedenis van Vlaanderen Prof. Dr A. De Roeck, J.Theuwissen, J. Van Haver
De oude hoeven in het Land Van Waas  Prof. Dr. A. De Groodt - Architect Fr. De Groodt 
De vier ambachten en het land van Saaftinge in de middeleeuwen  Prof.Dr.M.K. Elisabeth Gottschalk 
Het land van Waes Prosper Thuysbaert
De kerk van Kallo en haar omgeving  R. Van Gerven 
Het Land van Waas R. Van Gerven 
Het fort van Haasdonk en bunkers  Raymond Van Meirvenne
Fort Liefkenshoek Een klein fort met een groot verleden  Raymond Van Meirvenne 
Angst en Terreur in Doel Richard De Nul
De Bevrijding van Doel Richard De Nul
Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes Richard Pypers
De Wilhelmieten te Beveren 1461-1784  Richard Weemaes 
In het spoor van Anna Piers  Richard Weemaes 
Een greep uit het verleden. Recepten van eerwaarde zuster Huberta  Richard Willems
Het Hooghuis te Doel  Richard Willems 
De scheldepolders van de Linkeroever  Rijkhard Van Gerven 
Het land van Reinaert Rik Van Daele, Marcel Ryssen en Herman Heyse 
Het verhaal van Zeeland Robbert Jan Swiers
Kallo gisteren en morgen Rosine De Dijn Jan Decreton 1990 Bayer Antwerpen N.V.
Flandria Illustrata Sanderus
Vesting tijdschrift  Simon Stevin-Vlaams Vestingbouwkundig Centrum 
Het buitendijks Schapenbedrijf De Noord Stefaan Cleiren
Het Boerderijenboek Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
Toerisme Oost Vlaanderen Tijdschrift
Ons Heem Tijdschrift Verbond voor Heemkunde
Archiefbeelden Kruibeke Bazel Rupelmonde  Tijdschrift voor recreatie en cultuur
Logboek van DE KOGGE Tinne Jacobs - San Van de Voorde - Kris Vandevorst
Bombardon Tweemaandelijkse dorpsgazet,Melsele
Consent Uitgave van de stichting Behoud Hoogaars
Hoeven op land gebowd Vic Goedseels en Luc Vanhaute
Onderzoek erfgoedwaardeProsperpolder en Kieldrecht Vincent Debonne, Hilde Kennes en Leen Meganck
Saeftinghe-boek  Vogelwacht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" 
Oude ambachten en beroepen Waanders uitgevers Zwolle
Van polders en landlieden  Walter van Hoorick 
Verrebroek broek aan de Vere Werkgroep jubileum boek
Kijk op het Waasland Werner Smet
Haasdonk in heden en verleden (deel 1)  Werner Smet, Petrus Van Landeghem, Guido Van Lijsebetten 
Verrebroek Broek aan de Verre  Wijkcultuurraad Verrebroek 
Van Staminee tot café deel 1 Wilfried Andries en Gerda Drieghe
Van Staminee tot café deel 2 Wilfried Andries en Gerda Drieghe
Het klooster van Boudelo 1700-1800 Yves Beaurain E-thesis 
Leven van het land Boeren in België 1750 - 2000  Yves Segers Leen Van Molle 
Erfgoedbank Waasland
Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen
Natuurpunt-wal 
Scheldegezichten Peter Verdurmen Romain Van Damme
Van Saeftinghe tot Nieuw-Namen Verhalen van Richard Bleijenberg Proviincie Zeeland
Marie-Louise Uytendenhouwen Collectie algemeen dorpen en mensen Waasland
Yves De Beleyr De Bedijking van de Prosperpolder in 1846