Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

 
De scheldepolders van de Linkeroever  Rijkhard Van Gerven 
1
Kijk op Boerderijen S.J. Van Der Molen
2
Het Hooghuis te Doel  Richard Willems 
3
Saeftinghe-boek  Vogelwacht Oost Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" 
4
Saeftinghe  George Sponselee en Marc Buise 
5
Zeven eeuwen polders van Doel Jan Van den broeck 
6
Doel aan de Schelde  Jan Van den broeck 
7
Zo was het vroeger. Landelijk leven in Vlaanderen  Leo Schrooten 
8
Kieldrecht polders gewonnen op de zee P. Verbeeck en E. Engels 
9
Beschermde monumenten in Oost-Vlaanderen  Andrea De Kegel, Anthony Demey, Patrick Devos en Luc Robijns 
10
Het Land van Waas 10 eeuwen bouwkunst  Anthony Demey 
11
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7n1(B-L)  Anthony Demey 
12
De Maalderij van Prosperpolder  Freddy Buys 
13
Het Boerderijenboek Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
14
Welk eiland heette Chanelaus ? De bevolking van Kallo en de heemkundige kring "Het Land van Beveren" 
15
Natuurpunt-wal 
16
De oude hoeven in het Land Van Waas  Prof. Dr. A. De Groodt - Architect Fr. De Groodt 
17
De Boerenwoning  Boerinnenbond Leuven
18
Iets over boerderijen  Ons Heem - Dhr J. Weyns
19
Van komwoning tot Vlaamsche boerderij Clemens V. Trefois
20
Middeleeuwse bekappingen in het vroegere graafschap Vlaanderen  H. Janse en L. Devliegher 
21
Een greep uit het verleden. Recepten van eerwaarde zuster Huberta  Richard Willems
22
Het verhaal van ons huis  Jozef Weyns
23
Oude hoeven in Vlaanderen Clemens V. Trefois
24
Landelijke architectuur Clemens V. Trefois
25
Van vakwerk tot baksteenbouw Clemens V. Trefois
26
Het boerendak Clemens V. Trefois
27
Verloren dorp Clemens V. Trefois
28
Leven van het land Boeren in België 1750 - 2000  Yves Segers Leen Van Molle 
29
In de tijd van Jan de Scharensliep en Smidje Smee Julien van Remoortere
30
Het land van Waes Prosper Thuysbaert
31
Van den Vlaamschen stedelijken lakenwever tot den Kempische mijnwerker Karel Engelbeen
32
Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand  Frans De Potter en Jan Broeckaert
33
Geschiedenis van de gemeenten Provincie Oost-Vlaanderen  Frans De Potter en Jan Broeckaert
34
Terugblik... Zwijndrecht, Burcht en ST-Anneke G.K. Kockelberg
35
Vlaamse hoeven vorm en sfeer  Jozef Weyns
36
Het Land van Hulst Ed Steijns en George Sponselee
37
Kijk op het Waasland Werner Smet
38
Vrasene int Lant van Waes Plaatselijke kulturele raad van Vrasene
39
De veenontginning 12e - 16e eeuw Beatrijs Augustyn
40
Stichting van de parochie H. Engelbertus te Prosperpolder  Dagboek Eerwaarde Heer Florimond Van Haelst 
41
Flandria Illustrata Sanderus
42
Het land van Reinaert Rik Van Daele, Marcel Ryssen en Herman Heyse 
43
Verrebroek broek aan de Vere Werkgroep jubileum boek
44
Gulden spiegel Oostvlaanderen Marcel Grypdonck- Herman Verbaere
45
Hoeven op land gebowd Vic Goedseels en Luc Vanhaute
46
Van poldersloot tot wereldhaven Albert De Vree
47
De vier ambachten en het land van Saaftinge in de middeleeuwen  Prof.Dr.M.K. Elisabeth Gottschalk 
48
De geschiedenis van Hulst  P.J. Brand 
49
Buizelendam Gerda Drieghe
50
Geschiedenis van het mirakuleus beeld o.l.v. van 't Gaverland  E.H.A.B., oud-onderpastoor te Melsele 
51
Melsele in heden en verleden  Petrus Van Landeghem 
52
Meerdonk een beeld van een dorp Noël de Cock
53
Het klooster van Boudelo 1700-1800 Yves Beaurain E-thesis 
54
Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes Richard Pypers
55
Geschiedenis van de gemeente Verrebroek  Frans Van De Velde (monografie)
56
De Antwerpse noorderpolders en de 16de en 17de eeuw  Ministerie van openbare werken bruggen en wegen bestuur der waterwegen 
57
Schets van de ontwikkeling der Wase Polders  E.H.J. De Wilde 
58
De groei der Waassche dorpen E.H.J. De Wilde
59
Het Land van Waas in 1574 en 1575 Reisnota's van Dionisius (De) Harduyn  E.H.J. De Wilde
60
Verrebroek in oude prentkaarten  Frans Van de Velde 
61
Haasdonk in heden en verleden (deel 1)  Werner Smet, Petrus Van Landeghem, Guido Van Lijsebetten 
62
Haasdonk in heden en verleden (deel 2)  Petrus Van Landeghem 
63
Kallo in oude prentkaarten  Frans Van de Velde 
64
Nieuw-Namen in oude ansichten  A. Wouters 
65
De Vier Ambachten Jaarboek 2001 - 2003 
66
Waar eens 't gekrijs der meeuwen  G.M.P. Sponselee en G. Wijne 
67
Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen  A.L.J. Van De Walle 
68
 Van Staminee tot café Wilfried Andries en Gerda Drieghe
69
De veenontginning 12e - 16e eeuw. Geschiedenis van volk en Land van Beveren  Beatrijs Augustyn 
70
Boerderijbouw in België  L.J. De Maesschalck 
71
Kleine landschapelementen: onbeschermd en bedreigd  De Steltkluut, Terneuzen 
72
Het fort van Haasdonk en bunkers  Raymond Van Meirvenne
73
Vesting tijdschrift  Simon Stevin-Vlaams Vestingbouwkundig Centrum 
74
De klompenmakerij  Paul Hesters 
75
Fort Liefkenshoek Een klein fort met een groot verleden  Raymond Van Meirvenne 
76
Boeren van toen  Hans Siemes 
77
De Singelberg te Beveren-Waas J. De Meulemeester 
78
Het goudboek van den Belgische Landbouw  M J Vander Vaeren 
79
Oude Oostvlaamse Hoeven (2 delen)  Noël Kerckhaert 
70
Oude Oostvlaamse herbergnamen  Noël Kerckhaert 
71
Geschiedenis van de landbouw in Belgie (2 delen)  Paul Lindemans 
72
Het Hof ter Welle te Beveren  Jeugdtehuis Hof ter Welle en HLVB 
73
De buurtspoorwegen in de provincie Oost-Vlaanderen 1885-1968  Jos Neyens 
74
Landelijk leven in Vlaanderen  Altiora Averbode 
75
Verrebroek Broek aan de Verre  Wijkcultuurraad Verrebroek 
76
Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945  J. Leper 
77
Frontier Steden en Sterckten  P. Stockman en P. Everaers 
78
Van polders en landlieden  Walter van Hoorick 
79
In het spoor van Anna Piers  Richard Weemaes 
80
De Wilhelmieten te Beveren 1461-1784  Richard Weemaes 
81
De kerk van Kallo en haar omgeving  R. Van Gerven 
82
Het Land van Waas R. Van Gerven 
83
Geschiedkundige schetsen uit Beveren Waes  Richard Pypers 
84
Rijk polderland verdwenen onder baggerzand  Edmond Reyn 
85
Doel met een hoofdletter  Jef Deyaert - Frank Pollet 
86
In de tijd van de kleine patatten  Julien van Remoortere 
87
Nieuw-Namen en OLV van Hulsterloo  J. de Baar 
88
De val van Antwerpen  J. Van Roey 
89
Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen  Adriaan Verhulst 
90
Steensnede  2003 Open Monumentendag 
91
Uit klei gebouwd "Baksteenarchitectuur van 1200 tot 1940  Giovanni Peirs 
92
Ons Heem Tijdschrift Verbond voor Heemkunde
93
Oud landbouwgereedschap  Arnold Eloy 
94
De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen (band 1+2)  Dr. Patrick Devos 
95
Singelberg & het land van Beveren  Lannoo 2007 div. auteurs 
96
Lillo en Liefkenshoek Deel1  J.M.G. Leune 
97
De Antwerpse noorderpolders in de 16de en 17de eeuw  P .Guns
98
Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker scheldeoever P. Guns
99
Over den Vier Ambachten 750 jaar Keure 500 jaar Graaf Jansdijk A.M.J. de Kraker H.van Royen Marc E.E. De Smet
100
Streekdrachten in onze gewesten H. Vannoppen
101
Het distrikt ST.Nikolaas voorheen Land Van Waes  J.A.J.L. Van Den Bogaerde
102
De Wase keuken vroeger en nu André Vanderveken
103
150 Jaar landbouwcomice Sint Niklaas Landbouwcomice Snt Niklaas
104
Boerderijbouw in Zeeland P.J. van Cruyningen
105
Prosperpolder onstaan van parochie en kerk Freddy Buys - Land Va Beveren 2007
106
Kallo in oude prentkaarten Frans Van de Velde
107
20 eeuwen vlas in Vlaanderen Bert De Wilde 
108
Wel en wee aan de Schelde pastoor César De Cock
109
100 jaar geleden Frans Sterckx
110
De Bevrijding van Doel Richard De Nul
111
Angst en Terreur in Doel Richard De Nul
112
Het Landschap Fotoarchief Land van Waas
113
Kallo gisteren en morgen Rosine De Dijn Jan Decreton 1990 Bayer Antwerpen N.V.
114
Erfgoedbank Waasland
115
Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen
116
Familie Brijssinck Duivenkeet hoeve Haasdonk Francois Van Leugenhage
117
Ik weet nog hoe het was... Johan Struye
118
De bedijking van de Prosperpolder Jaarboek "De Vier Ambachten" 2001 - 2003 Yves De Beleyr
119
De Hertogin Hedwigpolder en omgeving Jaarboek "De Vier Ambachten" 2011 Honoré Rottier
120
2011 Boerderijbuw in Zeeland 2011 P.J. van Cruyningen
121
In de tijd van de kleine patatten Julien van Remoortere
122
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 1) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
123
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 2) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
124
Ruraal erfgoed Linkeroever (deel 3) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
125
Ruraal erfgoed Linkeroever (figuren) Departement Mobiliteit en Openbare Werken 20/12/2012
126
Onderzoek erfgoedwaardeProsperpolder en Kieldrecht Vincent Debonne, Hilde Kennes en Leen Meganck
127
Kapellen In Beveren Dirk Van Duyse, Johan De Ridder, Peter Heyndrickx en Roger Steyaert
128
Boerderijen in het Land van Hulst de Stichting Boerderijenonderzoek in Het Land van Hulst
129
Logboek van DE KOGGE TinneJacobs - San Van de Voorde - Kris Vandevorst
130
80 Jaar Nieuwe Parochie BEVEREN In de onze-lieve-vrouw van bijstanparochie Het Feestcomité 2014
131
Sekere parije hoogh landt Meerdonck genaemt Leo Vercruyssen
132
Ik weet nog hoe het was... dorpen in Vlaanderen Johan Struye Standaard uitgeverij
133
Politieke en institutionele geschiedenis. Geschiedenis van volk en Land van Beveren  Dirk Verelst 
134
Sociaal-Economische Geschiedenis van de 19e eeuw. Geschiedenis van volk en Land van Beveren  Frieda Meire
135
Ons boerenerf van weleer. Tentoonstelling verenigingen Land van Beveren 1973 Gabrïel Willems
136
Geschiedenis van de landbouw in Belgie Paul Lindemans (2 delen)
137
In boerenhanden Invantaris landbouwmuseum landelijke gilde Stekene
138
Landelijk leven in Vlaanderen Altiora Averbode 1993
139
Doel Polderdorp en omgeving Carine Goossens,Edmond Reyn, Tim Soens, Richard Willems,
Ludo Goossens fotgrafie
140
Rijk poldeland vernederd tot moerassenland Edmond Reyn
141
Toerisme Oost Vlaanderen Tijdschrift voor recreatie en cultuur
142
Archiefbeelden Kruibeke Bazel Rupelmonde Peter De Wilde
143
Schelde nieuwsbrief Het schelde informatiecentrum
144
Binnen bij Boeren Waanders uitgevers Zwolle
145
Oude ambachten en beroepen Gerjan Heij
146
Ik weet nog hoe het was - dorpen in Vlaanderen Johan Struye
147
"Tijdperken der voorwereld" De Meester van der Heijdengroeve in Nieuw Namen Robbert Jan Swiers
148
Saeftinghe verdronken land Marc Buise George Sponselee 149
Schapers en Schapen Schorren en Polders Marc Buise Oudheidkundige Kring DeVier Ambachten
150
Landelijk en ambachtelijk leven Luc Devliegher Provinciaal museum Bluskampveld Beernem
151
Culturele geschiedenis van Vlaanderen Prof. Dr A. De Roeck, J.Theuwissen, J. Van Haver
152
De Sterke van Saeftinghe Paul De Schipper
153
Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant Piet Verheyen 154
Kijk op het Waasland Werner Smet 155
Stichting TOLERANT De hengst komt weer tot leven 156
Consent Uitgave van de stichting Behoud Hoogaars 157
Uit de taal van de schaapherder in het Land van Waas en in een aangrenzende gemeente in het Land van Hulst Karin Van de Velde Diss. lic. Germaanse filologie 1986 158
Landschap en bewoning van ZEEUWS-VLAABDEREN Adrie de Kraker 159
Het buitendijks Schapenbedrijf De Noord Stefaan Cleiren 160
Vlaamse visserij en vissersvaartuigen (2 delen) Gaston en Roland Desneck 161
Verzameling Hugo Maes Lucien Maes 162
D'n Blikken Emmer Heemkundigekring De Rips 163
Kallo gisteren en morgen Bayer Antwerpen N.V. 1990 164