Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland  Veerstraat 27 Veerstraat 30
  Boerenleven Hulsterloo    

 


Bij het betreden van Nieuw Namen komt men langs de woestijnstraat , deze was gelegen op een dekzandrug en van groot economisch belang.
De weg was dus hoger gelegen dan het omgevende land en gaf dus weinig problemen met de begaanbaarheid.
Het was de verbindingsweg tussen Hulst en Hulsterloo.
De streek was ook van belang i.v.m. de turfwinning, die gebruikt werd voor brandstof en voor zoutwinning.
Ook hier moet het landschap er uitgezien hebben als een grote vlakte met schorren, woestijnen en moeren.
Woestijnen waren stukken onbebouwd land die overbleven na uitvening, moeren waren vruchtbare stukken voor de turfontginning.
De schapenteelt was na het turfsteken de meest lonende vorm van bedrijvigheid.
De streek overstroomde geregeld en de polders werden opnieuw ingedijkt.
Nieuw Namen is gedeeltelijk gebouwd op een hoogte die de "Kapelleberg" wordt genoemd.

 Folklore, dansen na de reis van de ouderlingen