Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het WaaslandDrijdijk   Drijdijk 2 Drijdijk 3 Drijdijk 4

 


Nieuw boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag in traditionele stijl gebouwd met kruiskozijnen en rondboogdeurtje waarboven een oculus.
Haaks erop, ten westen ervan, opmerkelijke dwarsschuur uit eind 17de eeuw, met deels nieuw gemetselde lage bakstenen muren,
doch ook met grote delen oorspronkelijke beplanking; afdekking met een afgewolfd, laag reikend afgesnuit zadeldak met rietbedekking en kenschetsende opwaartse welving boven de menpoort.Bron    
: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981

Een van de weinige schuren nog met rietendak.

 


Landelijke omgeving van de borringstraat.

De lange donkere Borringstraat s'avonds was ook het middelpunt van sagen en spookverhalen.
Nu is het de ideale omgeving voor een mooie stille polderwandeling.