Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland
Alleenstaand huis van vijf traveeën met één bouwlaag en twee bouwlagen onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Verankerde gecementeerde geknikte gevel met combinatie van lijst- en puntgevel.
Mogelijk oude kern (c.f. cartouche met jaartal 1645 en sleutel ) doch zonder zichtbare sporen.
Aangepaste beluikte rechthoekige vensters onder ijzeren I-latei met rozetvormige bevestigingsbouten (XXa).
Centrale rechthoekige met neoclassicistische arduinen omlijsting, op de latei 1840 gedateerd. Sierankers in de geveltop.


Het Sleutelhof is het restant van de vroegere heerlijkheid "De Sleutel", die eertijds eigendom was van de Sint-Pietersabdij te Gent. Het huidig gebouw dateert waarschijnlijk van 1645, dit jaartal komt voor in de barokke en met krullen en rolwerk omgeven cartouche in de voorgevel en voorzien van een Sint-Pieterssleutel.
Het verband met de Sint-Pietersabdij kunnen we aantonen door een oorkonde van 4 oktober 1183 dat de bisschop van Doornik de kerk van Vrasene, met alles wat er bijhoorde, in volle eigendom schonk aan de abt en de monikenvan de Sint-Pietersabdij te Gent.
Vier dagen later, in een oorkonde van 8 oktober 1183 werd de Sint-Pietersabdij door paus Lucius III in het bezit van Vrasene bevestigd: met ons apostolisch gezag bevestigen wij u in het personaat van Vrasene, met zijn afhankelijkheden, zoals het op cononische wijze is geschonken.
Mogen we opmerken dat dit bouwwerk prachtig gerestaureerd is, en op deze wijze garantie geeft om ons erfgoed te bewaren.

 

 

Het Sleutelhof is het restant van de vroegere heerlijkheid "De Sleutel", die eertijds eigendom was van de Sint-Pietersabdij te Gent. Het huidig gebouw dateert waarschijnlijk van 1645, dit jaartal komt voor in de barokke en met krullen en rolwerk omgeven cartouche in de voorgevel en voorzien van een Sint-Pieterssleutel.
Het verband met de Sint-Pietersabdij kunnen we aantonen door een oorkonde van 4 oktober 1183 dat de bisschop van Doornik de kerk van Vrasene, met alles wat er bijhoorde, in volle eigendom schonk aan de abt en de monikenvan de Sint-Pietersabdij te Gent. Vier dagen later, in een oorkonde van 8 oktober 1183 werd de Sint-Pietersabdij door paus Lucius III in het bezit van Vrasene bevestigd: met ons apostolisch gezag bevestigen wij u in het personaat van Vrasene, met zijn afhankelijkheden, zoals het op cononische wijze is geschonken.
Mogen we opmerken dat dit bouwwerk prachtig gerestaureerd is, en op deze wijze garantie geeft om ons erfgoed te bewaren.


De heerlijkheid de Sleutel, in 1561 aan Margareta Sanders, weduwe van Jan Daens, uit hoofde van haren vader Roeland; in 1593 bij koop, mits de som van 80 pond groote, werd het goed eigendom van Adriaan Sanders en was in 1618 aan Jacob Thierlijn, zoon van Lodewijk.