Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het WaaslandZicht waar de.trein naar Doel nog aanwezig was.

 


Deze gemeente grenst ten noorden aan Verrebroek, ten oosten aan Beveren, ten zuiden aan Nieuwkerken en ten westen aan Sint-Gillis.Onder topografisch opzicht bestond deze gemeente voor een niet gering deel uit polderlanden.
Het is niet bekend wanneer de eerste bedijking dezer polders heeft plaatsgehad; wij mogen echter aannemen dat zij reeds eerder dan Meerdonk, Verrebroek en Kallo op de zee waren veroverd, zodat Vrasene al zeer lang zijn tegenwoordig uitzicht zal hebben gehad.
De bovengenoemde dorpen werden in de XIVe en XVe eeuw getroffen door geweldige overstromingen die zich ook uitbreidden tot Vrasene.
De laatste indijking van de polders van dit dorp had plaats in 1622, krachtens machtiging van Philips IV, onder dagtekening van 13 december 1621.
Deze polders hadden dan gedurende ongeveer veertig jaar onder water gestaan.


Het Hospitaal
Kerkstraat

 

Wijken en gehuchten van vroeger:

Het dorp, Blompot, Brand, Couveringe, Croonenhoek, Doorenjen, Duykeldam, Groo Laer, Kleyn Laer, Gehucht Meerdonck, Meulenhoek, Mosselbank, Ocquevoorde, Turfbanken, Turkyen, Zandloper en Zoetwater.
Oude plaatsnamen:
1136, Salghem
1400, Braderics dam
1435, Brand, Braric, ten Doorent
1500, Laer
1525, de Struyckackers, Laerwech, Meerlaenschen dijck, Tichelrije, Broeck, Schroerstrate.
1650, Beeckstrate, Bommeldreve, Broeckackers, Cauter, Laerackers.
1750, Extensie, Gansdriesch, Voshoeck, Vogelcoye.

 

Overzicht Nieuwe Baan
Broeder IsidoorTerug in de tijd de kermis was groot feest.

Hoeve in de Buitenstraat

Boerderij in de Brandstraat
Boerderij in de Kolkstraat
Brabanders in de Vijverstraat

Waterlopen vroeger:

Het Noordelijk gedeelte van Vrasene, van de Groenen Dijk tot aan de Waterstraat, wordt bevloeid door de "Grote Geule" of "St.-Jacobsgat", welke tot afwatering van de daar uitgestrekte polders dient en zich langs Verrebroek en Kallo in de Schelde werpt.
De "Kruinaarsbeek", ontstaat op het grondgebied van St.-Gillis.
De "Beverse watergang", verenigt zich met de Kruinaarsbeek in de richting van Kallo.
De "Pijzelsbeek", welke haar water in de geule stort.
De "Piesensbeek", uitwaterende in de Kruinaarsbeek.
De "Steensensbeek", de "Vliegersbeek", de "Notenbaarsbeek", de "Bleekbeek", al deze beken ontlasten zich op de plaats geheten "Boschke", in de "Kolkwijk" in de reeds eerder genoemde Kruinaarsbeek ook wel "Vrasenebeek" genoemd.
Er was ook de "Wittering" een waterweg langsheen de "Braderiksdam" ontlastte zich ten noordoosten van de gemeente eveneens in de Kruinaarsbeek of Vrasenebeek.
Niettegenstaande het grote aantal waterlopen vroeger was Vrasene vooral in de winter dikwijls aan overstroming blootgesteld, wat zeer nadelig was voor de landbouw. Deze toestand wilde men zo vlug mogelijk ongedaan maken.