Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland
 

 

Hoeve Vennens in de Puyputstraat daar de kapraam verwijderd is zou men deze boerderij kunnen bestempelen als een z.g. Frankisch "Langhuis"-type, temeer door in lengterichting aansluitend stalletje. Afgezien van het feit dat het "Langhuis" zich in het Waasland niet zo sterk ontwikkeld heeft, blijkt uit vergelijk met andere hoeven dat uit deze hofstede wel degelijk het Waaslandse type is af te leiden.

 

 


Als men het dakraam en rieten dak erbij denkt zou het zelfs een prachtexemplaar zijn uit de glansrijke periode van de Waaslandse hoevenbouw.Fier is de trotse voorgevel naar de baan toegekeerd en maakt geen deel uit van het binnenhof. Dit binnenhof is zeer ruim en ingesloten door stallingen, schuur en andere bijgebouwen die zijdelinks en achter het woonhuis staan. Midden staat een eeuwenoude lindenboom.


Alhoewel de rietendakbedekking verdwenen is, mag het uitzicht nog zeer aantrekkelijk heten. Het relatief stile dak staat in een gunstige verhouding tot de gevel. De kruisvensters die van luiken voorzien zijn hebben een elegante proportie.


De sierlijke, betrekkelijk kleine deur met strekboog, is gevat in een omlijsting van afwisselend staande en liggende witte stenen, met aanzetstenen en sluitsteen in diamantvorm gekapt.Het speels bovenlicht, dat onmiddelijk boven de deurboog is aangebracht, hoort bij de elegantie van de kruisvensters en wijst op de hoge ouderdom van deze constructie. De deur heeft nog een klopper en ook een kunstig gesmeed oud slot. In de groeve van de omlijsting zit nog een "klinkhaak", overblijfsel van een "halfdeur" die er eertijds heeft gehangen. Bedenk hierbij nog oude appelaars, perelaars en men heeft een landelijk decor waar het pluimvee rondscharrelt, of koeien en paarden staan te grazen.

Op de schuur staat volgend opschrift:
J. VAN DE PERRE Adv.
C.J. VAN DE PERRE
1822