Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

De naam van deze gemeente heeft in de loop van de geschiedenis weinig veranderingen ondergaan.
Volgens een oorkonde van 967 heeft men het over "Beverna"; een charter van 1112 geeft "Beverne"; andere charters van 1145, 1198 en 1238 spellen "Beverna"; op het jaartal 1252 lezen we "Beverne"; in 1295, 1298 en 1308 "Bevre"; eindelijk in stukken van latere dagtekening staat nu eens "Bevere, dan "Beveren".
De plaats is één van de oudste van België en komt dan ook voor op een kaart van Vredius in de tweede helft der IX eeuw, en zou volgens enige schrijvers hare oorsprong verschuldigd zijn aan ene versterking gebouwd in Beverenbroek gebouwd en in de XVII eeuw vernietigd.
Vermelden we ook de opgraving van drie Romeinse penningen (twee zilveren van Domitaan en Hadriaan, de andere van goud van Postumus) alle drie in het jaar 1808 en gevonden op de grond van het "hof ter Saksen", ook de ontdekking in 1816 van vierenvijftig Romeinse penningen en nog meer stukken van gelijke aard op andere tijden te Beveren gevonden,waaronder drie bronzen Romeinse penningen opgegraven uit de grond van het voormalig gemeentehuis. Dit alles mag zeker wel tot een bewijs dienen dat de plaats door de Romeinen zo niet bewoond toch bezocht werd.
De gemeente grenst ten noorden aan Verrebroek en aan Kallo; ten oosten aan Melsele; ten zuiden aan Melsele en Haasdonk en ten westen aan Vrasene.


Oude plaatsnamen:
-1350 Beverbrouck, Sillebeke, Moer.
-1399 Oestvard, Broucstrate.
-1500 Bosch, Brant, Broucklanden, Doelstraete, Gaevere, Ham, Reepdorp, Stam.
-1550 Raessegheem, Santmeulen, Santstraete, Scaverdriesch, Schooflantmeulen, Scheuracker, Spoelbeke.


Verslag van de Engelse schrijver, Robert Southey, die ons land afreisde in 1815.
Het was na de nederlaag van Napoleon.
Beveren is meer dan een dorp en minder dan een stad en kan misschien vertaald worden door:
een bevoorrecht dorp
Wat echter omvang, sierlijkheid en opvallende  welstand en comfort betreft, overtreft het de helft van de steden die hij had gezien.


Bunkers in Zillebeke die nooit dienst gedaan hebben in de oorlog