Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland


Op de Mosselbank Nr.24 en 35 heeft vroeger de maalderij Vael bestaan. Deze maalderij bestond uit twee complexen tegenover elkaar gelegen aan weerszijden van de toenmalige gekasseide straat, met aan de rechterkant van het pand Nr. 24 een bakstenen kapelletje van O.L. Vrouw van zeven weeën.


De voormalige maalderij Nr.24 is heden omgevormd tot woonhuis.
Het is een verankerd bakstenen gebouw van drie traveeën en één bouwlaag, onder zadeldak met Vlaamse pannen.
Op de voorgevel 1861 gedateerd. Puntgevel aan de straatzijde met beluikte segmentboogvensters onder bakstenen druiplijst; versmalde centrale deur onder brede druiplijst. Centraal rondboogbovenvenster met bekroonde oculus en flankerende segmentboogvensters. Jaartal in blauwe papensteen op de penanten.
Zijgevels van acht traveeën waaronder de drie laaste toegevoegd. Interieur met duidelijk onderscheidbare machinekamer, aanvankelijk met stoommachine, later met armgasmotor. Eertijds erachter gelegen molenberg met windmolen.
Nr. 35 Semi gesloten complex met omhaagd woonerf, schuin ingeplant woonhuis, koetshuis, ruime dwarsschuur en aanpalende lagere bergplaatsen aan de straatzijde ingeplant; centraal zeshoekig gebouwtje voor rosmolen met gekasseide omloop.
Woonhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (panne) met drie baksten puntvormige dakvensters. Bakstenen voorgevel met getoogde vensters daterend van ca. 1900.
Het erf met koetshuis , bakstenen gebouw van drie smalle en drie brede traveeën onder zadeldak met Vlaamse pannen uit de XIXe eeuw. Traveeënindeling gemarkeerd door bakstenen pilasters met dito dekplaat verbonden door gebogen strekken; deuren met afgeronde bovenhoeken in de twee linker traveeën, venster met ijzeren roedenverdeling in derde traveeën. De zuidzijde van het erf is afgesloten door een ruime dwarsschuur onder ver overhangend zadeldak met rechthoekige poorten. Centraal op het erf treft men de rosmolen daterend uit de XIXe eeuw.
Omlopende gekasseide weg voor het paard, bij windstilte liep hier het paard zijn rondjes en nam de taak van de windmolen over. Gebouwtje op zeshoekige plattegrond onder tentdak door bakstenen pilasters verbonden door strekse bogen, rechthoekige deur en vensters met afgeronde bovenhoeken in de spaarvelden.