Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

   In 1964 denkt men aan uitbreiding van de Antwerpse haven op de linker Schelde-oever.
De eerste plannen voorzien in een inname van 10.000 ha poldergebied. Na een nauwkeuriger onderzoek wordt de behoefte beperkt tot een 6.600 ha.
En dan start het afbraakproces van een poldergebied. De vruchtbare polder wordt geofferd voor een zeesluis, voor dokken, voor enkele fabrieken. Overal veel zand en woesternij, die de Kallose boer doet uitzwermen naar alle streken van Belgiƫ.
Dit 6.600 ha totaal ontsloten haven- en industriegebied, moest men bouwrijp maken en gebeurde in eerste instantie door het opspuiten van de polder tot een verhoogd niveau (ca. +2 tot +6 m en langs de Schelde tot + 8m).
Het materiaal voor deze ophoping kwam van onderhoudsbaggerwerken in de Zeeschelde en nadien ook van de graafwerken voor de bouw van de zeesluis van Kallo, van de tunnel onder het eerste havendok en van de volgende dokken.
Daarna kwam in tweede instantie de aanleg van de wegen, sommige als tijdelijk, later in gevorderd stadium als blijvend.
Als laatste liep door opspuitingen en het afsnijden van sommige watergangen de afwatering van polder en hoogland in het honderd, deze moest men ook herbekijken in het belang van de industrieterreinen.
.


Volgende polders waren ten dode opgeschreven:
Realpolder,Krankeloo, Melsele- en Beverenpolder (ten noorden van de expresweg Antwerpen-zeekust), Kallopolder, Sint-Anna-Ketenis met zijn potpolder, het Peerdeschor, Doelpolder, Oude Arenbergpolder, Nieuwe Arenbergpolder, Hoog-Verrebroek en Vrasenepolder (de laatste drie ten oosten van de lijn Verrebroek-Kieldrecht).

Woningen van de familie Frans Cole-Van Exaerde, de familie Van Exaerde en de families Mertens
Hoeve Paul Van Goey Nog resterende huizen aan de zeesluis.

 

Thermische centrale EBES-Kallo 1967 (1972):
Voor EBES Kallo werd 70 ha poldergrond in beslag genomen, aan de "Baarzenput" van St-Marie gelegen tussen de Schelde, de dijk naar het fort De Perel, de Melkader tot aan de sluizen, de Kapeldijkstraat en de grens met Melsele tot aan fort St-Marie.N.V. Progil 1972:Bayer:


Dijkvorming
Dijkvorming
Weg naar Bayer


Montage
Uitbreiding
Palen

 

Haltermann:


Grond Haltermann
Grond Haltermann