Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland
Uitgestrekt domein bestaande uit een prachtig park van ca. 10 ha met kasteel, oranjerie en voormalige boerderij en als onmiddellijke bufferzone ca. 25 ha landbouwgrond. Monumentale beukendreven in noord-zuid en oost-westelijke richting lopen uit op de kern van het goed.


Oudste vermeldingen klimmen op tot vroeg in de middeleeuwen, met als naam
"het Schaak", later verbasterd tot "het goed Schaeckx", "Saeckx", heden "Saksen". Oorspronkelijk dubbele bestemming: landbouwuitbating en onderkomen of herberg voor reizigers tussen Antwerpen en Gent.


De oudste bekende eigenares is: vrouwe Margareta Noethaeckx. Daarna (XVe eeuw) in het bezit van de familie Vijdt en tot in 1660 van de familie de Plano. Jan-Baptist Versmessen verwerft het in 1781 en laat het oude gebouw afbreken en vervangen door het huidige kasteel.
Dit is nog voor de grondige restauratie in de vervallen toestand, het kasteel is nu terug in een optimale toestand gebracht.

Vervallen kasteel:


Kasteel gelegen op een rechthoekig eiland en bereikbaar langs een stenen brug aan de oostzijde, geflankeerd door arduinen bollen (schamppalen) en aan beide zijden twee gietijzeren lantaarnpalen. Rechthoekige plattegrond met aan beide hoofdgevels (oost en west) een driezijdig middenrialiet, boven de kroonlijst tot een toren uitgewerkt. Bepleisterde en beschilderde baksteenbouw op arduinen plint. Afdekkend schilddak voorzien van twee ronde schoorstenen van lood.
Indentieke voor- en achtergevel van vijf traveeën en twee bouwlagen.
Begane grond met rechthoekige vensters in dito nis; bovenverdieping per travee rechthoekig nis waarin rechthoekig venster met classicistisch hoofdgestel erboven een oculus met festoenen en vlakke sluitsteen. Middenrisalieten en rondbogige deurvensters in geprofileerde omlijsting op de begane grond; bovenverdieping indentiek aan de overige traveeën; boven de gekorniste kroonlijst een trommel (zes ovale ocul in rechthoekig spaarveld) met bekroonde koepel, waarboven ten westen nog een lantaarntoren is aangebracht (zes rechthoekige vensters, koepeltje met vier uurwerkplaten).
De noordgevel van drie traveeën, indentiek aan de oost en west-gevels, behalve de licht vooruitspringende middentravee bovenaan voorzien van oren en een rechthoekig balkon op de bovenverdieping. De zuid-gevel is uiterst sober gehouden: volledig vlak, met eenvoudig rechthoekige vensters en ronde oculi zonder enige versiering.
Het interieur is volledig vernield.
Gekasseide erekoer vooraan het kasteel (oost-zijde) met ten zuiden ervan de voormalige boerderij (thans woonhuis) en ten noorden de z.g. "oranjerie". Dit woonhuis heeft een kern van drie traveeën en één bouwlaag met boven de hoofdgevels een driehoekig fronton waarin een oculus met uurwerkplaat. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met rondbogige deurvensters met waaier in elke travee. Aan beide zijden een lagere aanbouw waarin korfbogige koetspoorten afwisselen met rechthoekige vensters.
Oranjerie is een bakstenen gebouw met zeven traveeën op rechthoekige plattegrond en afgedekt door een schilddak. Middenrisaliet van drie traveeën, gemarkeerd door bepleisterde lisenen. Grote rondboogpoorten met waaiers. Bekronend driehoekig fronton met oculus en uurwerkplaat. Zijtraveeën van twee bouwlagen met rechthoekige vensters en geprofileerde stucomlijsting. Gevelbekroning d.m.v. een gelede architraaf, vlakke fries en gekorniste kroonlijst.

Gekapte bomen:
Edmond MeertdreefVoormalige boerderij: