Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland 

Schuur als enig overgebleven van drie van de prosperhoeve, uit de stichting van hertog Prosper van Arenberg, die in 1851, na de indijking van de polder, werd opgericht.
Grote vierbeukige polderschuur van zeven travee├źn onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten).
Een van de langsmuren nog grotendeels van hout. Topgevels met muurvlechtingen.


Deze schuur is nog de laatste overgebleven van de properhoeve van het hoogadelijk huis Arenberg.Polderschuur

BESCHRIJVING
De haaks op de straat ingeplante schuur telt zeven travee├źn onder een aan weerszijden afgewolfd zadeldak met een bekleding van golfplaten.
Het gaat om een vierbeukige polderschuur, mogelijk van het type langsschuur.
Voortgaande op de twee poorten in de zuidwestelijke gevel kan het ook gaan om een dwarsschuur.
Aangezien het interieur niet kon bezocht worden, kon ook het type niet met zekerheid bepaald worden.
De verankerde baksteenbouw bewaarde de houten beschieting tegen de zuidwestelijke gevel.
De afgeknotte gevels vertonen vlechtingen.
De muuropeningen, voor een deel getraliede vensters onder houten latei, zijn overwegend rechthoekig met uitzondering van de erfzijde (noordoost) waar de staldeuren getoogd zijn.
DATERING
De schuur klimt op tot het midden van de 19de eeuw en werd gebouwd na de inpoldering van de Prosperpolder, die kadastraal werd geregistreerd in 1854. Ze maakte oorspronkelijk deel uit van een herenhoeve, eigendom van de familie d'Arenberg, die kadastraal vermoedelijk werd ingetekend in 1856. In de leggers is er immers sprake van een 'nouvelle construction', maar de bijhorende mutatieschets ontbreekt.
Het complex is wel aanwezig op de schets van 1893.

  • Kadasterarchief Gent, mutatieschetsen Beveren-Kieldrecht 1854/1, 1856/2, 1893/1.
Kennes, Hilde 2009: Groothof, Prosperhoeve en herenhoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/131005 (geraadpleegd op 9 november 2017).


Met dan aan de familie Volleman, die nu ook de Prosperpolder weldra gaan verlaten.
De familie Volleman waren ook de eerste pachters als de Prosperhoeve werd ontbonden.