Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland In het westen van de Hedwigepolder ligt ook zoals Saeftinghe een verdronken dorp Casuele.
Ook de historische gehuchten Stampaert en Terventen hebben zich hier bevonden.
Het dorp werd vanaf de 15de eeuw een van de belangrijkste veenwinningscentra en verkoopplaatsen van turf in Oost-Vlaanderen.


De rivier de Holekene zorgde voor transport naar Vlaanderen. In 1530 en in 1570 werd Casuwele geteisterd door stormtij en vloedgolven.
De dijken werden nadien telkens wel hersteld. Het definitieve einde kwam in 1584 met het doorsteken van de dijken bij de slag om Antwerpen.
Het dorp bevind zich nu op ongeveer 1,5 m onder de landbouwgrond en bij de onderwaterzetting die zal volgen zal Casuwele als erfgoed voor altijd begraven worden.