Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het WaaslandMelsele
Gaverland Brielstraat 39


Woonhuis staat haaks op de straat, op het erf zijn twee schuren aanwezeig.
De eerste schuur is evenwijdig aan de kruibekestraat.
Op het erf stond vroeger nog een windmolen, delen van deze molen zijn nog terug te vinden in de schuur.
Vroeger was deze straat Melselestraat, en de lokatie ook gekent als "de molen".
De Oude Molen (in 1700 Houwmolen) was een houten koenwindmolen die voor 1700 werd opgericht in de Houwmolenhoek.
Openbare verkoping, op 21 mei en 11 juni 1790 ten huize van Joseph Colman in de herberg “den Wilden Haen” in Melsele, van een wel beklante korenwindmolen met de molenberg, van ouds genaamd “den Houw-Molen”, met een nieuwgebouwd huis en een zolder voor het stapelen van graan, groot van grond 130 roeden, met een aanpalend stuk land van 700 roeden. De molen, vrij vanaf bamis 1790, is gelegen omtrent de heirbaan van Antwerpen op Gent, op een half uur gaans van de parochies Beveren, Haasdonk en Kruibeke. Inlichtingen op het kantoor van notaris Verbraken te Kruibeke. Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vermeulen Jean Joseph, molenaar te Melsele
- 24.10.1847, erfenis: Vermeulen Albert Joseph en consoorten, molenaar te Melsele (overlijden van Jean Joseph Vermeulen)
- 04.07.182, verkoop: a) Vermeulen Albert Jozef, moelnaar te Melsele, b) Vermeulen Ferdinand, c) VermeulenPepinus en d) Vermeulen Victor (notaris Pecueux)
- 22.03.1863, erfenis: a) Vermeulen Albert Jozef, molenaar te Melsele, b) Vermeulen Ferdinand en c) Vermeulen Pepinus (overlijden van Victor Vermeulen)
- 16.06.1865, verkoop: Busschaert-Boodts Lodewijk, handelaar te Beveren (notaris Pecqueux - maison avec moulin à vent sis à Houwmolenhoek)
- 27.02.1879, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Lodewijk Busschaert)
- 03.08.18883, deling: de weduwe, eigenares te Beveren (notaris Van de Perre) De staakmolen verdween in 1889.

Gazette van Gend, 13 mei 1790
Melsele - Korenwindmolen “den Houw” te koop
Openbare verkoping, op 21 mei en 11 juni 1790 ten huize van Joseph Colman in de herberg “den Wilden Haen” in Melsele, van een wel beklante korenwindmolen met de molenberg, van ouds genaamd “den Houw-Molen”, met een nieuwgebouwd huis en een zolder voor het stapelen van graan, groot van grond 130 roeden, met een aanpalend stuk land van 700 roeden. De molen, vrij vanaf bamis 1790, is gelegen omtrent de heirbaan van Antwerpen op Gent, op een half uur gaans van de parochies Beveren, Haasdonk en Kruibeke. Inlichtingen op het kantoor van notaris Verbraken te Kruibeke.
Uit website molenecho's

De schuur aan de straatzijde was niet oorspronkelijk van de boerderij en is later bijgevoegd.


Op de boerderij is nog een prachtig Vlaams boerenpaard aanwezig, ook nog een werkende bietenmolen.
Er is er maar een tractor aanwezig vanaf 1996, maar met het paard wordt heden nog werk verricht.