Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland 
Gaverland Brielstraat 39

 

 

Melsele wordt omringd in het noorden door Kallo, in het oosten door de Schelde,Zwijndrecht en Burcht, in het zuiden door Kruibeke en in het westen door Haasdonk en Beveren.
Deze fraaie en stille gemeente zoals Siret haar terecht noemt, ligt ter linkerzijde van de baan Antwerpen naar Gent, doch is van de kant, ter uitzondering haar grote kerk, niet zichtbaar, als verscholen achter het hoog geboomte rondom de dorpsplaats.
Volgens het bevolkingsregister had deze gemeente toen tien wijken met de namen van: Dorp, Smoutpot, Kalishoek, Briel, Dijk, Gaverland, Gentstraat, Beekmolen, Esch en Schaarbeek.
Men trof er ook de oude plaatsnamen: 1400- Brouc, Cawingheertzweert, How 1416- Groene scorre, Blockaertsdijc 1600- Duyfhuys, Nerenbaethhouck, Turflandt 1626- Coorensche Heie 1636- Smautpot.


 

Waterlopen vroeger:
De Groote Beek, in de wijken Langehage en Smoutpot; deze komt van Zwijndrecht en watert langs de Realpolder uit in de Schelde. De Meerschbeek, ontstaande in de Broekmeerschen en eindigende ook in de Schelde.
De Bergmolenbeek, haar begin nemende in de Bergmolenwijk in de polder en vandaar naar de Schelde lopende.
De Molenbeek, onstaande in de gemeente Beveren en eindigende in de Schelde.
De Nieuw-Molenbeek, die haar oorsprong heeft omtrent Nieuwmolen en ook eindigende in de Schelde.
De Kleine Scheidbeke, begint omtrent de oude heirbaan en naar de grens van Haasdonk en Kruibeke vloeit.
De waterloop van de Beekmolenhoek, beginnende in Haasdonk, de polders bevochtigende en, uitmondende in de Schelde.
De kleine beek, welke haar oorsprong neemt in de Beekmolenhoek en eindigende in de Schelde.
De Afloop van de Abeelen-Boschhoek, begin op de plaats met deze naam en eindigende in de Schelde.
De Kruibeeksche of Zwanenbeek, beginnende aan de Wilgendreef en langs Kruibeke in de Schelde vloeiende.
De Schaarbeeksche Beek, begint aan deze plaatsnaam en werpt zich in de Zwanenbeek.
De afloop van Winning in Koorens- of Cuerens Heide, ontstaande in de wijk Winnings en uitwaterende in de Schaarbeeksche beek.
De waterloop van de Oudenhoek, door de Winning, beginnende aan den Ouden hoek en zich in de Zwanenbeek ontlastende.
De waterloop van de Zakdamstraat, die op deze plaats ontstaat en naar de Molenbeek vloeiende.
De bodem van de gemeente Melsele is over het algemeen zeer vruchtbaar, met uitzondering van het Gaverland, dat zandig is, en waaruit zou kunnen afgeleid worden dat daar in vroegere tijden het zeestrand zou geweest zijn. Aan de Schelde waren vroeger veen- en turfgronden, de daaruit getrokken turf, verschillend van hoedanigheid, werd door de geringe klas als brandstof gebruikt. Bossen trof men in Melsele niet aan.

 

 

Melsele mocht eertijds bogen op talrijke heerlijkheden, waar van thans zelfs de naam veelal verdwenen of in onbruik geraakt is.
Verwijzen wij aldus naar “Ten Meulenberg”, ’t Heyvaerts”, “Ten Bergen”, “Ter Laken”,
“Ten Esch’Buren”, “Leugenhaege”, Ten Hazaart”, “Ten Hauwe”, ’t Oelbrants”, “Ter Elst”, “Ten Valke”.
Hier zijn nog slechts een paar benamingen, maar geen hoeven meer overgebleven.
In de zestiende en zeventiende eeuw werden echter nieuwe hoeven gebouwd, waarvan er nog menige zijn bewaard gebleven.