Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland     


De pastorij van Kieldrecht bevond zich vroeger op de plaats van het huidige rusthuis H. Familie in de Molenstraat te Kieldrecht.
Daar deze niet nabij de kerk van Kieldrecht gelegen was, werd tussen 1894 en 1897 een nieuwe pastorij op het adres, Oud Arenberg 1, opgetrokken. 

Vroeger woonden er in de pastorij te Kieldrecht steeds een pastoor, de huishoudster van de pastoor en twee onderpastoors. Tot rond de jaren zestig van vorige eeuw verbleven jaarlijks ook enkele paters Redemptoristen in de pastorij om gedurende enkele dagen voor de parochianen te prediken.


Monseigneur Stillemans, bisschop van Gent, overnachtte in de pastorij om op 4 september 1911 de nieuwe kerk van Prosperpolder in te wijden.

Vanaf 1 januari 1969 tot in 1984 werd de pastorij van Kieldrecht een dekenij. Tot het decanaat van E. H. Deken Richard Van Achter behoorden volgende parochies: Verrebroek, Doel, Prosperpolder, Kallo, Meerdonk en Kieldrecht.

Bij Ministrieel besluit van 16 januari 2004 werd de pastorij van Kieldrecht, samen met de nabije omgeving, beschermd als monument voor zijn dorpsgezicht. Bij de bescherming als monument werd er verwezen naar de typische 19de-eeuwse indeling.
Het salon is traditioneel gedecoreerd met stucwerk op de plafonds en er zijn typische marmeren schouwen aanwezig.
Naar traditie is de bovenverdieping sober gedecoreerd, vier slaapkamers hebben elk een haard.


E.H. Marcel Van Spaendonck was de laatste pastoor die in de pastorij van Kieldrecht woonde. Hij ging op rust op 1 maart 2007 en heeft toen ook de pastorij verlaten.
Op 18 november 2011 verkocht de gemeente Beveren de pastorij aan Ferdinand Huts.

In 2018 richtte Ferdinand Huts, van 5 mei tot 30 september, in de omgeving een fiets- en tentoonstellingsroute in rond de legende van de Vos Reynaert. De pastorij werd door F. Huts tijdelijk omgedoopt tot “Huis van Zonde”. Hier liep een expo over de 7 hoofdzonden. Reynaert was zeker niet zonder zonden. Multimediale applicaties maakte het boeiend voor jong en oud. Er waren historische waardevolle schilderijen te bezichtigen van o.m. Rubens, Bouts en Teniers. Bijna 60.000 mensen brachten een bezoek aan de succesvolle “Vossen”-route.

Nu is de pastorij mooi gerenoveerd en zijn er vijf appartementen in onder gebracht.
Guido Van Goey

Pastorij met kerk.
Voormalige pastorij in de Molenstraat werd in 1913 het rusthuis.

Het huidige rusthuis aan de Molenstraat was oorspronkelijk de pastorie, die nogal ver verwijderd was van de kerk. Nadat het gebouw niet meer als pastorij werd gebruikt ontstonden er plannen het als rusthuis te gebruiken De eerste onderhandelingen door de plaatselijke geestelijken dateren  1874.
Pastoor Staes nam toen contact op met Prins Charles d’Arenberg om grond te bekomen voor een rusthuis. Uiteindelijk slaagde pastoor Roggeman er in de toestemming te verkrijgen, nadat ook pastoor De Wolf hiervoor alle mogelijke moeite had gedaan.
Nadat het gebouw reeds 10 jaar leeg stond en in slechte staat verkeerde. verscheen op donderdag 25 september 1913 moeder zuster Alexis, vergezeld van twee jonge zusters nl Pelagie en Perpetua
Kieldrecht polders gewonnen op de zee P VerbeecK & E Engels

Oorspronkelijke toestand van de Pastorij