Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland
     

 


Dorpshoeve in Kieldrecht, een hoeve uit 1782


Deze monumentale schuur heeft een aan weerszij afgewolfd zadeldak, bedekt met kunstleien.
De bakstenen gevels vertonen sobere rechthoekige of rondbogige muuropeningen.
Inwendig vertoont de constructie drie beuken en een hergebruikt gebint van de oudere schuur dat momenteel rust op betonnen welfsels. De middenbeuk wordt gevormd door hoge stijlen met trekbalken.
De dakstijlen daarboven zijn verstevigd met een trekbalk, waarop een makelaar met schoren de nokgording draagt.
DATERING: de schuur dateert volgens de huidige eigenaars van 1949 met hergebruik van het gebint van de oudere schuur.
Deze mutatie is niet terug te vinden op het kadaster.
De registratie van bijgebouwen werd niet altijd systematisch bijgehouden; bovendien werd een wijziging waarbij het volume werd bewaard, vaak niet aanzien als mutatie.
Het hergebruikte gebinte kan op basis van vormelijke kenmerken worden gedateerd in de late 19de eeuw.

Bron: Debonne V., Haneca K., Kennes H. en Meganck L. 2009: Onderzoek naar de erfgoedwaarde van de hoevesites Oud Arenberg nr. 71 en nr. 73 te Kieldrecht (Beveren), Intern rapport VIOE, 10 maart 2009. Auteurs: Debonne, Vincent & Kennes, Hilde Datum tekst: 2009
Datum informatie: 2009


De oude schuur (met strodak) brandde af tijdens een Kieldrechtse jaarmarktnacht in 1968.


Van de hoeve uit 1769 zijn nog bruikbaar materiaal in de schuur gebruikt vooral de gebinten.
Ook de kelder van de oude kern is nog geheel bewaard in het nieuwe woonhuis.Enkele zichten van vroeger van de Molenstraat


Het oogsten was vroeger zwaar werk en er kwam nogal wat volk aan te pas voor de werkzaamheden