Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland


 

 


Sint-Gillis-Waas Doornstraat 73.

Open hoeve bestaande uit woonhuis, dwarsschuur en bietenkelder. Het beboomd erf, aan de straatzijde afgezoomd door een meidoornhaag.Originele balken gebruikt voor de vernieuwing van de schuur.


Ten Noorden, woonhuis van het dubbelhuistype van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel met de straat, riet) voorzien van een opmerkelijk hoog centraal dakvenster met trapgevel op schouderstukken (5 treden + overhoeks topstuk).
Gecementeerde plint en afbrokkelende bepleistering waaronder speklagen en baksteenmetselwerk merkbaar.
Beluikte rechthoekige vensters in arduinen omlijsting met weggebroken tralies.
Rechthoekige deur in kwarthol geprofileerde zandstenen omlijsting met geprofileerde tussendorpel op imposten en getralied bolkozijn als bovenlicht. Dakvenster met getralied en eertijds beluikt kruiskozijn, ovale oculus en jaarsteentje 1611 (mondelinge bron), heden totaal verweerd.
Zijgevels met muurvlechtingen. Binnen: behouden moerbalken met versierde sloffen en kinderbalken, originele eiken deuren en rode tegelvloeren.
Ten Zuidwesten en haaks op het woonhuis: opmerkelijke dwarsschuur onder afgewolfd dak (riet) met opwaartse welving boven de menpoort en nog gedeeltelijk houten wanden.
Achter het huis, evenwijdig ermee: bewaarkeldertje (bieten) onder rieten zadeldak, tot aan de grond reikend. Typische tuiltjes op de nokuiteinden.


Hoeve Nonneman, aan de Doornstraat te Sint Gillis. Hier zijn het buiten­gewoon grote kapraam, zowel als het rieten dak, goed bewaard gebleven; doch de kruisvensters zijn verdwenen. Onder het groots opgetrokken kapraam is de deur die eveneens afwijkt van het gewone type.
De omlijsting is in witte steen en omvat een
dubbel opperlicht

Deze  heerlijk ontplooide hoeve, is die van Nonneman te Sint Gillis.  Het is een hoeve met uitzonderlijke, symmetrische verdeling aan beide zijden der centraal geplaatste en goed geproportionneerde ingangsdeur. Het gebouw wordt beheerst door een zeer groot kapraam met trapgevel, die op zich zelf veel hoger is dan de huisgevel. Het geheel ligt als verdoken onder het grote en ruim overstekende dik rieten dak. Het aldus met de gevel opgetrokken middenstuk heeft een groots en mooi voorkomen. De deur heeft een witstenen omlijsting met beronde bovenhoeken, die tegelijkertijd het dubbel opperlicht omvat.
Daarboven een voornaam kruisvenster, nog het enig overgebleven der hoeve, en in de spits van het trapgeveltje een wel getekend, rond uitkijkraampje.
Te midden van boomgaard gelegen, gaat er van deze ongewoon symmetrisch architectonische gevel een gezellige indruk en tevens een zekere statigheid uit, vooral wegens het imponerend gevelmiddenstuk,dat als het  ware door het heerlijk groot rieten dak omvat wordt.