Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

   

 


Riet en stro zijn sinds onheuglijke tijden gewaardeerde grondstoffen voor het afdekken van woon- en dienstgebouwen.
Riet is duurzamer dan stro, maar bij zomertemperatuur gaat het krimpen. Stro daarentegen bezit een groter isolatiever­mogen. Het heeft de hoedanigheid beter de penetratie van zomerwarmte en winterkoude te beperken. De duurtijd van een goede rietbedekking wordt op 50 jaren geschat een dak van roggeglui ongeveer de helft van die tijd.
Het inzamelen van dekriet is gewoonlijk een winterwerk. Dan staat de groei van de stengels stil.
Deze zijn droog en bladvrij, kortom geschikt om boven de ijskorst zuiver met zeis of sikkel te worden afgesneden. Om de dektechniek vrij bewerkelijk te maken, moet riet alle eigenschappen bezitten die reeds van oudsher volgens voorschriften bepaald werden : volwassen zijn, dun en buigzaam; recht en van gelijke diktegroei; stijf tot garven opgebost; vrij van onkruiden en schimmel, houtachtig noch gespleten zijn.