Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland
Spaans kwartier 37


Open hoeve met woonhuis, voormalig koetshuis en dwarsschuur. Deels begraasd erf. Woonhuis van het dubbelhuistype schuin op de straat ingeplant. Gedecapeerde voorgevel (op het westen) van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Beluikte rechthoekige vensters onder houten latei; rechthoekige arduinen deuromlijsting met hoge neuten, een gedateerd tussenkalf (1859) en een neoclassicistisch hoofdgestel, met op de fries de naam van de eerste eigenaar: C. L. DE SOOMER; bovenlicht met originele roedeverdeling.


Bepleisterde en gelede architraafband onder de kroonlijst op modillons. L.zijgevel met drie vlak omlijste rondbogige vensters. Achtergevel met beluikte rechth. vensters, de eerste twee iets hoger geplaatst boven de kelder. Vroeger koetshuis met ankers 1869 gedateerd (9 verdwenen). Bakstenen constructie onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). De oorspronkelijke rechthoekige koetspoorten in de topgevel zijn thans gedicht, maar nog steeds geflankeerd door bakstenen pilasters. Rondbogig laadluik in de geveltop.
Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Spaans kwartier 43


Boerenhuis haaks op de straat ingeplant, met voortuin afgesloten door een haag. Gecementeerde voorgevel (ten zuidwesten) van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Beluikte licht getoogde vensters; rechthoekige deur met magere arduinen omlijsting voorzien van neuten, kapitelen en waterlijst. Gevel beëindigd op houten kroonlijst met modillons.
Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent. Auteurs: Demey, Anthony Datum tekst: 1981