Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland 

Bewoners Adojf Van Puyvelde Roeland _Honoré De Schepper (Sluiswachter)_
Frans Van Daele-Ujanie Buis.

Voor Ketelhof gebruik deze Link:
Ketelhof
De "Oudendijk in Kallo is een van de oudste aangelegde winterdijken. Hij gaf zijn naam aan een gehucht tussen"Het Geslecht" in de buurt van
"De Perel" dat ook voor de industralisatie moest wijken.
De Oudendijk verdween per 31.12.1976 polderwegen inkluis.
Alle huizen stonden aan de linker kant van de weg vanaf de Molenwijk, en hadden allemaal een onpare huisnummer..
Alleen hoeve Jozef de Paepe stond op het einde van de Oudendijk aan de rechterkant en had nummer acht.
De verhoogde dijk maakte op het einde een bocht naar rechts, en aan boerderij De Paepe waren er vier verhoogde straten.
De Oudendijk was het kruispunt, de straat links liep naar het fort Liefkenshoek tot aan de Scheldedijk, een straat liep naar de Molenstraat en nog een ander liep ook naar de Scheldedijk. De straten lagen allemaal hoger dan de polder behalve de straat de tweede helft van de straat naar Liefkenshoek er was een heuveltje van ongeveer 7 à 8 m3, deze heuvel heeft daarom met de watersnood van 1953 niet onder gestaan. Dit was te zien aan het vuil dat er op lag en het was nog geen 400 m van de dijkbreuk.


Hier woonde Gustaaf Cole met zijn zuster Gerarda, ze
waren geburen van Jozef Van de Velde.
Jozef Van de Velde woonde in Nr 69 en huurde van Arthuur Verranst die op de Perel woonde. Jozef Van de Velde met kleinkind op tractor op het "Het Ketelhof". Jozef was daar paardeknecht

Etienne De Bock aan kapeletje Konijnenpijp foto midden Paul Zysen

Woning van Die Vernimmen met zoon Petrus Van Puyvelde. Petrus had verschillende bijnamen zoals "Piet Van Die" algemeen op Oudendijk in Kallo bekend als "Pietje Puit", ook t'land genoemd omdat hij dat weekblad aan huis bracht. Petrus was daarom ook op de hoogte van al het nieus.
Jos De Caluwé

Louis Van de Vijver


Jozef Van Havere met Martha en dochters Maria en Simonne.

Hoeve van Roger Martens Jozef Van de Velde woonde er juist voor met zicht achteraan het woonhuis.

Frans Deckers Lenaerts


Poldermagazijn nog voorzien van strodak, ook de plaats van een reserve sluisdeur.
Henri Adriaenssens

 

Henri Deckers en Mathilde Rotthier hun woonst
was naast Juzef Van de Velde en andere zijde een oud gebouwtje van de familie Van Leuven wat bij de aankoop hoorde.Het huis werd gekocht van de familie Tiindemans die deze hoeve bewoonden
met groot aantal kinderen.

Deze woning werd bewoond door een oude schrijnwerker de "Baaskens" genoemd. Later was het een tweede verblijf van een beroepsfotograaf uit Antwerpen.

 

 

Eerste huis was oorspronkelijk een bakkerij die nog door een overblijvende dochter bewoond werd tot haar dood. Later werd het een buitenverblijf.

volgorde eigenaars bewoners vanaf de bocht tot Adriaensens : Martens, Van Leuven, Deckers-Rothier, Jozef Van de Velde, Martens in dreef, Dolf Van Puyvelde, Honoré De Schepper, Van Daele, De Backer, Die en Piet, Covents?, Neyts-De Roeck? en buitenverblijf
Volgorde bewoners vanf Deckers tot Dolf Laureys: Deckers, Adriaensens, Staf Apers en Pauline, Van Havere, Cole Gustaaf en Gerarda

Algemeen zicht van de Oudendijk.

Van Jozef De Paepe naar de Molenstraat door de bewoners van de Oudendijk de "Kaai" genoemd.

Fruitteelt Martens de hoeve is verlaten in 1976.

De hoeve bevond zich in de as van de Grote Ring 1 km voor de ingang van de tunnel onder de Schelde aan Liefkenshoek.
Deze landbouwbouwnederzetting uit 1628 verdween uit de Sint-Annapolder in 1976.
De histhorische schuur met overlangsche dorsvloer was al gesloopt in 1969 door de eigenaren zelf.


Willy Martens

 

 

Roger Martens

 

 

Woning van Dolf Laureys, Oudendijk 71. Het witte huisje links . nr 69, werd tot ein 50-er jaren bewoond door de familie Van de Velde , daarna als buitenverblijf door de familie Zwysen De Groodt en
door de familie Luijten.

Zichtbaar achteraan Nr 77 (woonst Schaumans) en Nr 79(woonst Van Puymbrock
Hove De Bock en Nijs (Ketelhof)

vlnr: Gerarde en Staf Cole, familie Luijten ,
Dolf Laureys (Oudendijk nrs. 67,69,71)
De landbouwgronden van de drie foto's boven waren van landbouwer De Roeck uit Prosperpolder.

"Voorste Oudendijk":vanop de Ketenisdijk. Rechts, bij de geparkeerde auto, de winkel en garage van Jos Roosen 5veevervoer). Hier was het begin van transpoerbedrijf Roosen.


.
Hoeve van gebroeders De Bock, Oudendijk Nr 4,
Liggend langs de zgn Bogaertstraat die van de Oudendijk de Ketenispolder inloopt. Foto vanop het
Ketelhof (hoeve Bogaert en later Nijs).
Vooraande drinkput van het Ketelhof.


Links café Polderzicht. Midden: hoeve J. Van Havere.
De café werd gehouden door Gustaaf Apers en Pauline.

"Vooste Oudendijk":I, het midden de winkel van
Alice Verbeeck . Haar broer Leon woonde daar ook.
Hun vader heette "Freer"

"Middelste Oudendijk" tussen tweede bocht en hove
Deckers. Links woning van Germaine De Backer,
midden huisje van Piet (de schoenmaker en moeder
moedr Dieke.
Cafe Polderzicht aan de "middelste" Oudendijk, tussen hoeve Deckers en de zgn Bogaertstraat. Het café bevond zich tussen enri Adrieaensen en de hoeve van Jef Van Havere.


Gustaaf Apers
Schaumans 'Het Mollenhof)
Oudendijk zicht

Ontpoldering de Oudendijk is niet meer

Dank aan Paul Zwysen , Hugo Van de Velde, Roger Kersschot, Hugo Maes en Miel De KeulenaarBewoners voor de onteigeningen
Naam  bewoners Nota's
Oudendijk
De Paepe -  Beyltjens
Jozef Van Puymbroek -  Waterschoot
Leo Schaumans Buitenverblijf
De Caluwe -  De Bock
Poldergebouw Vroeger met rietendakje, plaats reserve sluisdeuren
Remy Van Bogaert -  Martens Ketelhof 
De Bock Alen Recht over Ketelhof
Adolf D'hooghe - Van De Berghe
René Adriaensses - Van Moer
Petrus Van Puymbroeck -  Apers
Adolf Laureys 
Jozef Van De Velde
Gustaf en Gerarda Cole
Jozef Van Havere - Magda Van Puyvelde
Gustaf Apers  Pauline  Was café en eerste telefoon
Marcel De Paepe
Frans Deckers  - Lenaerts Burgemeester boerderij omwald
Theodor De Schepper  Knecht burgemeester 
Albert Nuyts - Germaine De Roeck
Albert Covens - Alice Van Acker
Cabine electriciteit
Elodie Vanimmen met zoon Petrus
Fons Den Bakker (bijnaam) geen akte van huis Later buitenverblijf
Frans Van Daele -  Buyse
Honore De Schepper - Weyns Adrienne
Adolf Van Puyvelde - Janette Roelands
Gerard  Martens -  Van Geysel Oude boerderij omwald
Frans Eeckelaert 
Remi  Hufkens -Smet Nadien familie Tindemans 
Willy Martens - Verhaert
Louis Van De Vijver - Van Raemdonck
Petrus Kersschot -Van Puymbroeck
Leonie De Man 
De Roeck - Sidonie Kat
Alice en Leon Verbeek  
Frederick Verbeeck - De Caluwé Buurtwinkel
Wagemans Marcel - Van Pyimbroeck
Albert Van Puymbroeck -  Vleeshouwer Smid
Joqeph Roosens - Vleeshouwer Transport Roossens Haasdonk
Frans Stuer - Maria Engels
Sus De Bieres - Maria Engels Bijgenaamd Sus Den Bierens
Emiel De Roeck
Theophiel Dhaene Jenna Verbrugge
Rik Apers -  Ilviére  Verbrugge
Giselein Van Hoorick -  Cordula Van Mieghem
Seraphien De Bock -  Maria  Van Hoorick
De Bock Leon - Van Den Berghe Alice

Nota: Sommige huisjes op de voorste Oudendijk zijn niet te zien ze zijn teruggetrokken gebouwd.
Colectie foto's Paul Zwysen, Hugo Maes en Miel De Keulenaar