Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland


 
   


 De Blauwhoef lag in het zuidelijk deel van de Oude Arenbergpolder.EEN STREEK EN HAAR VERLEDEN WORDEN BEDOLVEN MET SLIJK


Medio 1979 boorde de cutterzuiger “Durme” een gat door de Kallodijk en werd de Oude Arenbergpolder (1667-1688) voor de industrie ingepalmd. Later verlengde cutterzuiger “Kieldrecht” het 1e dok in de richting van de
Sint-Antoniustraat. De trots van de polder “de Blauwhoef” werd gesloopt, waarna talrijke boerderijen volgden in de Klein Arenbergstraat.

In 1980 zal een groot stuk Kieldrechtse geschiedenis onder het zand verdwijnen en zal het ook heel wat menselijk leed veroorzaken. Grote stukken land links en rechts van de Klein Arenbergstraat zitten al onder het zand. Van de 10 hofsteden staan er nog enkele overeind. Die zullen begin 1980 worden gesloopt. Binnen afzienbare tijd worden nog eens een 17-tal woningen onteigend in de Oud Arenbergstraat en de Pillendijk.

Cutterzuiger “Hondius” die nu de oostelijke oever van dok 2 graaft zal medio ’80 beginnen aan de zuidelijke oeverversterking. Tegen die tijd moeten de dijkhuisjes en boerderijen zijn gesloopt. Volgens de planning zullen in de Oud Arenbergstraat, gelegen tussen Middenstraat en Kallodijk, 59 woningen moeten verdwijnen.


Binnen afzienbare tijd zal ook het verkeer niet meer toegelaten worden in de Sint-Antoniusstraat en zal alle verkeer, komende uit Kallo, langs de Middenstraat worden geleid. Tegen 1981 zal de Middenstraat vanaf het RTT-gebouw doorgetrokken worden in de richting van de Pillendijk.
Net voor de woning met huisnummer 45 zal de nieuwe weg de Pillendijk opdraaien. Vandaar kan men dan langs de Hogendijk, richting Engelse Steenweg naar Doel. Van dat ogenblik af zal de voorlopige weg vanaf het kapelletje in de Oud Arenbergstraat niet meer bestaan.

2e Havendok
Om enig idee te hebben welke gigantische werken er op Kieldrechts grondgebied zullen gerealiseerd worden, kan men gaan zien op het einde van de Oud Arenbergstraat. Ter hoogte van het fruitbedrijf Verelst en hoeve Lenaerts staat men precies in de as van het 2e havendok dat zich verder uitrekt in de richting van de Klein Arenbergstraat. Dit dok heeft een breedte van 500 meter en precies op het kruispunt met de Sint-Antoniusstraat komt de enorme zwaaikom op de plaats waar het 3e, 5e en 2e havendok samen komen.

Binnen enkele maanden zal ook de Klein Arenbergstraat afgesloten worden en zal de Dolso ingenieur J. Van den Broecke met zijn staf medewerkers, een ander onderkomen moeten zoeken. De hoeve Van Overloop zal dan onder de slopershamer vallen. De cutterzuiger “Hondius”, die graaft met een capaciteit van 320.000 m3 per maand, zal volgende maand reeds een stuk 2e dok met het 1e verbonden hebben.

Eens was het Blauwhoef de trots van de Oud Arenbergpolder. Eerst kwam de kraan en brak de hoeve af. Toen kwam de baggerboot en groef er een dok. Tot meerdere glorie van de haven van Antwerpen. (jk)
Verslag uit De Wase Koerier uit 1979