Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

     

 

 

Hoeve met losstaande bestanddelen..
De schuur is gelegen ten noorden op het erf, parallel aan de straat en het woonhuis. Het gaat om een vierbeukige langsschuur.
De verankerde baksteenbouw is gevat onder een schilddak met een bekleding van golfplaten. Diverse bouwnaden en verschillen in materiaal verwijzen naar aanpassingen, onder meer een verhoging en de latere verbreding van de zuidelijke beuk tot stal. Binnenin bakent een rij standvinken de twee centrale middenbeuken af, die worden overspannen door trekbalken verankerd in stijlen. Boven de trekbalken staan gebinten met dekbalken op kromstijlen en korbelen.

 

DATERING: op de Ferrariskaart (1771-1777) is de site nog niet bebouwd. Op het primitief kadasterplan (1817) en de Vander Maelenkaart (1846-1854) is ze dat wel. In 1927 wordt een gedeeltelijke afbraak en vergroting kadastraal geregistreerd.
Hierbij wordt het volume van de schuur blijkbaar licht afwijkend (correctie?) en ruimer (verbreding tot stal?) ingetekend.
Het gebruik van verankerde trekbalken en – vooral – schaargebinten (allicht met houten toognagels) doen vermoeden dat minstens de middenbeuk van de schuur nog opklimt tot de (late?) 18de eeuw.

 
Frans Van Gijsel is gehuwd met Bavona Van Schausselen.
Na onteigening zijn zij verhuisd naar Verrebroek in de Gemenenstraat.