Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

     

 


Roger Van Gijsel was gehuwd met Leonza Blanckhaert.
Deze omwalde hoeve dateert uit de 18de, mogelijks 17de eeuw en is de oudste bewaarde hoeve uit deze polder.
Door de uitbreiding van de Antwerpse Haven staat de landbouw hier al drie decennia onder druk.
Tientallen hoeves en honderden ha landbouwgrond verdwenen stelselmatig voor industrie.
Laten we in stilte hopen dat deze historische boerderij ook niet ten offer valt voor de naderende industrie of natuurbehoud.
De monumentale schuur is inmiddels bijna afgebroken en in bedenkelijke toestand. Bestaande uit woonhuis en schuur op omwald erf. Woonhuis van het dubbelhuistype van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met asbestleien.
Gecementeerde verankerde gevel eindigend op een kroonlijst op modillons.


Verhoogde begane grond. Beluikte rechthoekige vensters in arduinen omlijsting. Geprofileerde rechthoekige arduinen deuromlijsting met gesigneerd en gedateerd tussenkalf: J.V.W....1794.. Gecementeerde verankerde achtergevel en opkamer met twee getraliede vensters.
De zijgevels met aandaken en muurvlechtingen, evenals de inplanting en de omwalling wijzen op een oudere kern. Achterop het erf, ten noorden van het woonhuis, grote dwarsschuur onder schilddak.
Het dak bestaat uit golfplaten en deel Vlaamse pannen.
Aan de grootte van de schuur kunnen we opmaken dat deze streek een grote welstand had.

 

 

4

 


Hof ter Walle wordt beschermd monument.

Algemeen overzicht tot de bescherming:
2007: er wordt een sloopvergunning afgeleverd voor de 18de-eeuwse schuur.

2009: begin januari rukken de machines uit. Enkele dagen later, en na een bezetting van de actievoerders, wordt de sloop opgeschort. Een onderzoek van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) maakt kort nadien duidelijk dat het om hoeves gaat met grote erfgoedwaarde.

2010: in maart wordt een tweede poging ondernomen om de historische schuur van Hof ter Walle af te breken.
Dat zorgt opnieuw voor een heftige confrontatie met de actievoerders. Minister van Erfgoed Geert Bourgeois belist de dag nadien om Hof ter Walle de dag nadien voorlopig te beschermen. De voorlopige bescherming is nu omgezet in een difinitieve bescherming en is daarmee onomkeerbaar. (GVA)


Nog enkele details oktober 2015: