Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland


     

 

 

Open hoeve met woonhuis, polderschuur en kleinere aanhorigheden. Men treft hier een gekasseide oprit met ijzeren hekken en kleine voortuin. Woonhuis van het dubbelhuistype, daterend uit de XIXe eeuw. Bakstenen lijstgevel van vijf traveën, en één bouwlaag onder zadeldak bestaande uit leien naar het noorden gericht. Vooruitspringende middentravee. Muurbanden van blauwe baksteen ter hoogte van de dorpels. Rechthoekige vensters met houten dorpels.