Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

     

Deze boerderij heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de eerste wereldoorlog bij de bewaking van de dodendraad, nabij de Muggenhoek.
De soldaten verbleven er ook, samen met de toenmalige bewoners.
Echter, om de twee weken werden deze soldaten geruild, omdat anders de kans bestond dat ze “te eigen” zouden worden met de bewoners.
De Duitse bewakers verbleven op twee verschillende locaties.
Ze wandelden elk uur, dag en nacht, telkens naar elkaar toe en bij samenkomst aan het midden van de wandeling brachten ze een groet.
Vervolgens keerden ze terug. Na verloop van tijd was deze situatie ook wel duidelijk voor de plaatselijke bevolking.


Ook in café “Kruisstraat” verbleven tijdens WO I Duitse soldaten.
Het café bevond zich nog op Belgisch grondgebied, halverwege de Hertog Prosperstraat.
Meer bepaald op de hoek van de Carolus- en Hertog Prosperstraat.
Vandaar de naam van de herberg “Kruisstraat”. In de Carolusstraat zouden – veel later – zich nog “De Schoof” en dancing “De Wilgenhoeve” vestigen. Ondertussen allemaal verdwenen onder het zand…

 


Nieuwbouw op de zelfde lokatie aan de Westzeestraat nr6