Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland     Ook op deze plaats treffen we nog resten aan van een zeer oude schuur.
De gebinten zijn een perfect voorbeeld van vakmanschap uit het verleden.
Deze hoeve was van wijlen Jozef Cap.