Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland 
 
Boerderij met achterop een begraasde erf, een grote langsschuur en kleinere remise.
Breed boerenhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak met mechanische pannen.
Verankerde voorgevel van 1833, recentelijk voorzien van similibekleding.
Beluikte rechthoekige vensters met arduinen sluitsteen.
Rechthoekige deur met arduinen geprofileerde omlijsting op neuten, voorzien van een gestrekt en (vroeger) gedateerd middenkalf en dito waterlijst. Eenvoudig hoofdgestel met gelede architraaf, vlakke fries en rechte kroonlijst.
Ten zuid-oost van het woonhuis: grote vierbeukige langsschuur te situeren rond 1800.
Lage bakstenen muren waarop reusachtig schilddak met golfplaten.
Ten zuiden van deze schuur aan de straatkant: bakstenen remise onder zadeldak ook met golfplaten.
Korte gevels met lisenen en fries van blauwe papensteen.
Tudorboogpoort met waterlijst en aansluitend rondboogpoort met waterlijst en aansluitend rondboogvenster. Geveltop van jongere datum.
Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N1 (B-L), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981