Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland In 1854 werd het huidige klooster van Doel gebouwd. Er werd katholiek onderwijs voor meisjes ingericht naast de gemeentelijke jongensschool.
Oorspronkelijk werd er in Doel zowel protestants als katholiek onderwijs gegeven op allerlei locaties, voor zover bekend sinds 1618.
De laatste drie zusters Franciscanessen van de Orde van Crombeen vertrokken na 122 jaar uit Doel in oktober 1976.
De kerkfabriek van Doel had vroeger cijnsrecht gegeven aan de zusters Franciscanessen van alle gronden waarop het klooster gebouwd staat.
Aan deze cijnsovereenkomst werd op vraag van de zusters in 1986 een einde gesteld zodat het klooster volledig eigendom werd van de kerkfabriek.
In 1987 werd door de kerkfabriek het kloostercomplex in erfpacht gegeven aan de gemeente Beveren.


Dat het volledig complex van het klooster van Doel zo omvangrijk is voor een dorp als Doel, is enerzijds te verklaren door het hoge inwonersaantal van Doel in de tweede helft van vorige eeuw, nl. meer dan 2000 en anderzijds door de aanwezigheid van een weeshuis en later een meisjesinternaat “Sinte Cornelius Gesticht”.  Het waren vooral de talrijke schipperskinderen en meisjes uit de gegoede stand en boerendochters uit de streek die op internaat verbleven. Het pensionaat heeft in zijn glorietijd om en bij de 100 internen geteld.
Het complex toont een vrij duidelijke geleding als gevolg van de verschillende bouwtijdstippen.
De kapel vervangt de oorspronkelijke kapel en dateert van 1938. Daarnaast ligt het klooster zelf, daterend van 1854, waarschijnlijk het oudste deel van het complex. Het “pensionaat” dat bestond uit de gelijkvloerse refter en keukenaanhang met op de verdiepingen drie slaapzalen, dateert van omstreeks 1870. De keukenaanhang met bakkerij en de twee bovenliggende slaapzalen en summier sanitair werd ondertussen afgebroken.
Het nieuwste schoolgebouw met zijn mastodontisch volume, bevat een zaal op het gelijkvloers en drie klassen op de verdieping. Het is gebouwd omstreeks 1930 in een machinale gevelsteen. Het hoekgebouw (omstreeks 1880), gelegen aan de Engelsesteenweg, met zijn vier klassen fungeerde vroeger als kleuterschool.


Nadat de zusters het kloostercomplex verlaten hadden werd in de kapel het filiaal van de bibliotheek ondergebracht. Gedurende de periode van 1984 tot 1998 heeft de kapel als noodkerk gediend.
Het klooster werd in 1989  door de Gemeente Beveren grondig verbouwd zodat naast een ontmoetingscentrum er ook ruimte was voor tentoonstellingen en plaats om groepen die Doel en de Polders kwamen bezoeken informatie te geven. De bibliotheek kreeg na de renovatie van het klooster in 1989 een nieuw onderkomen in het hoekgebouw aan de Engelsesteenweg.
De zusters Franciscanessen van de Orde van Crombeen hebben zich gedurende 122 jaar ingezet voor het onderwijs van kleuters en meisjes van Doel. Daarnaast stonden zij ook ten dienste van de Doelse bevolking zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van de jaarlijkse processies.
Ook bij rampen zoals na het bombardement op 14 mei 1940 van het schip “Ville de Bruges” werden de zeven gewonden voor verzorging overgebracht naar het klooster.
De zusters Roberta en Odonia hebben tijdens de tweede wereldoorlog in 1943 gedurende verschillende maanden, op gevaar van eigen leven, drie joodse meisjes verborgen in het klooster van Doel.

De laatste jaren hebben vandalen regelmatig schade toegebracht aan het kloostercomplex, zo werd er op 1 september 2016 een zware brand gesticht.
Informatie van o.m. architect Wim Heylen