Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland


 
 

 
Kaarten Geopunt Vlaanderen

 

 

Oprit Zoeteberm richting kerncentral hernieuwd 1996.
Zicht naar de Bevrijdingshoeve

De Zoetenberm vormt sinds de herindijking van de Doelpolder aan het begin van de 17de eeuw de grens tussen de Doelpolder en de rest van het poldergebied. Doordat de Doelpolder grotendeels zijn middeleeuws karakter heeft behouden, is het ook de grens tussen het laat-middeleeuwse en moderne polderlandschap. De Zoetenberm vormt het oudste nog bestaande dijktracé. De ovale ringdijk van de oude Polder van Doel gaat grotendeels terug op de herinpoldering van de Doelpolder in 1613/14, maar gaat ten oosten van het dijkgehucht Ouden Doel terug op een 16de eeuwse en wellicht laatmiddeleeuwse voorganger, die al staat afgebeeld op de figuratieve kaart van de Doelpolder van rond 1570.
ProjectMER GGG Doelpolder