Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland 
 


De geschiedenis van Doel is nauw verwant met zijn eeuwenoude molen.
Van de "korenwindmolens" uit de middeleeuwen bleef slechts éénstenen molen gespaard van de gruwelen der de oorlogen en overstromingen.
Als een stoere wachter staat hij fier op de dijk. Hij is een van de oudste stenen Vlaamse windmolens.
De wieken zijn stilgevallen, maar blijft wel bewaard voor het nageslacht.


Van op dit monument kon men vroeger genieten van een enig panorama over Polder en Schelde; in de grijsblauwe nevels dromen in de verte land, water en Antwerpen. Voor de eerste maal vinden wij hem vermeld in 1614 bij de herstelling van de dijken: men geeft last "twee gaten op bijde zijden van de meulen" toe te leggen.
Opmerkenswaardig is dat de molen niet op de dijk gebouwd, maar IN de dijk geprangd zit, daar de dijk rondom de molen is gelegd.
Dus de molen bestaat voor de indijking van 1614.
In 1593 wordt in een octrooi tot het bedijken van de "Hoogen Doel" (Noorden), door de Hollandse Staten-Generaal verleend, gesproken van het Fort Kerckengat met zijn klein Hollandse garnizoen en het oorlogsbedrijf blijft in onze streken tot het sluiten van de vrede in 1609 voortduren, zodat het moeilijk valt de opbouw van deze molen te plaatsen voor 1610, te meer daar hij schijnt gebouwd te zij op de plaats van het oude fort.

Men mag wel de ontwikkeling van de molenschetsen als volgt:
Fort van 1585 tot 1609, eerste molenconstructie (watermolen) in 1610.
Tweede molenconstructie (huidige toestand) circa 1615.

De molen is echt merkwaardig om zijn plaats in het landschap, om zijn ouderdom en zijn historische betekenis. (E.W.H. DeWilde)