Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

 
Na André Van den Berghe is de hoeve overgenomen door de Reiharthoeve
Hofstede met woonhuis van het dubbelhuistype, lang
Open hofstede met woonhuis en op het deels begraasde, deels gebetonneerde erf een grote en een kleine langsschuur. Woonhuis van het dubbelhuistype van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Baksteenbouw; plint van blauwe papensteen.
Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en houten rolluikkasten; strekse ontlastingsboog. Licht getoogde deur met geprofileerde arduinen omlijsting op neuten. Eenvoudig hoofdgestel met gelede houten architraaf en rechte kroonlijst.
Links lager aanbouwtje van twee traveeën onder zadeldak (kunstleien). Ten zuiden van het huis: twee verankerde bakstenen langsschuren, loodrecht op de straat. De kleinste, met jaartal 1901, is afgedekt met een zadeldak (Vlaamse pannen), de grootste met een afgewolfd zadeldak (deels golfplaten, deels Vlaamse pannen). Korte gevels van beide met aandaken en muurvlechtingen van blauwe papensteen. Rechthoekige poorten en deuren met houten lateien onder strek van blauwe baksteen.
Hoeveschuren
BESCHRIJVING De twee parallelle, haaks op de straat ingeplante schuren, zijn opgetrokken uit baksteen met de karakteristieke verwerking van gesinterde baksteen voor vlechtingen en ontlastingsbogen. Beide schuren hebben aandaken.
De noordelijke schuur van vijf traveeën, afgedekt door een zadeldak van Vlaamse pannen, is gedateerd 1901 en is de jongste van beide schuren.
De zuidelijke schuur, type vierbeukige langsschuur van zes traveeën is opmerkelijk groter en heeft een afgewolfd zadeldak van golfplaten. Beide schuren hebben rechthoekige poorten onder een houten latei. Aan de erfzijde van de grote schuur, meer bepaald de noordoostzijde, werd een stal aangebouwd.

DATERING De noordelijke schuur is gedateerd 1901 en wordt kadastraal ingetekend in 1903. Het volume van de zuidelijke schuur is op de mutatieschets uit 1903 al aanwezig, maar komt niet overeen met de volumes op de primitieve kadasterkaart (1817), noch met de volumes op de Vander Maelenkaart (1846-1854), waar er in de onmiddellijke omgeving geconcentreerde bebouwing aanwezig is, benoemd als 'Vieux Doel'. De bouwwijze van de schuur, onder meer met de opdeling van de middenbeuk door standvinken, verwijst naar de schuur van Oud Arenberg 71 (tweede helft 19de eeuw). Het exterieur van de zuidelijke schuur (decoratief gebruik van gesinterde bakstenen) laat toe om die datering mogelijk te vernauwen tot het laatste kwart van de 19de eeuw.

  • Kadasterarchief Gent, mutatieschetsen Beveren-Doel 1903/4.
Bron: Debonne V., Haneca K., Kennes H. en Meganck L. 2009: Onderzoek naar de erfgoedwaarde van de hoevesites Oud Arenberg nr. 71 en nr. 73 te Kieldrecht (Beveren), Intern rapport VIOE, 10 maart 2009. Auteurs: Debonne, Vincent & Kennes, Hilde