Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland

 
 

 


Uit dit onderzoek blijkt dat de grote monumentale polderschuur (langschuur van het Zeeuwse type) te beschouwen is als enig bewaard gebleven voorbeeld van dergelijke landelijke architectuur. Deze schuur heeft ontegensprekelijk grote monumentale waarde en is zeer zeldzaam geworden.
Zowel door haar vormgeving als haar constructiewijze is zij een zeer belangrijk restant en voorbeeld van de wijze van bouwen in de polder, ook door haar volume bepaalt zij in grote mate het uitzicht van het polderlandschap.
Het verdwijnen van deze hoeve met schuur zou ontegensprekelijk een verarming van ons agrarisch bouwkundig erfgoed betekenen.

 

Open hoeve met deels gekasseide, deels aarden binnenkoer, met woonhuis aan de straatzijde en ten Z.W. ervan grote langsschuur. Verankerd, bakstenen woonhuis van één bouwlaag en vijf traveën onder zadeldak uit midden XIX eeuw.
Beluikte rechthoekige vensters met arduinen lekdrempel en latei. Eerste twee traveën bevinden zich boven een ruime kelder met twee getraliede rechthoekige venstertjes op de voorgevel. De deur travee is geaccentueerd door een eenvoudig dakvenster met zadeldak.
Eenvoudig hoofdgestel voorzien van een bepleisterde, gelede archtraaf, en een kroonlijst op tanden en modillons.
De zijgevels zijn voorzien van vlechtwerk en dunne aandaken. Grote polderschuur (langsschuur), nog deels van hout op bakstenen voet. Vier beuken van vijf traveën onder een afgewolfd zadeldak (golfplaten).
Rechthoekige deur met geprofileerde arduinen omlijsting op neuten, verder voorzien van gestrekte gesigneerde tussendorpel "Herstens" en een latei met jaartal 1849 onder een rechte waterlijst.

Gebinten:

 

Het doet leed dat men moet vaststellen dat dit bijzondere gebouw zal moeten verdwijnen op dezelfde wijze als het toenmalig "Ketelhof" in Kallo.
De schuur werd reeds tweemaal in brand gestoken en het boerenhuis kort en klein geslagen, alle ruiten zijn ingegooid en alle deuren ingestampt.
Ook hier werd beweerd dat men de monumentale polderschuur in Bokrijk zou gaan heropbouwen. Het bedrijf werd laatst gerund door Jos Van Mol, men kan zich wel voorstellen dat het pijnlijk is zijn bedrijf op afstand zo te zien te vernietigen.

 


Na vier brandstichtingen.
De historische boerderij afbraak.

Om het voortbestaan van de Rubenshoeve is heel wat strijd geleverd. De hoeve stond op voormalige gronden van de familie Rubens.
Ze is van belang omdat de schuur één van de oudste in het hele gebied is en om de atypische bouw van het hoevehuis.
De Rubenshoeve werd samen met vier andere boerderijen rechtstreeks bedreigd door de ophogingswerken rond het Deurgancdok.
Door tussenkomst van het gemeentebestuur werd de Rubenshoeve toen gespaard. «We hebben toen de afbraak kunnen tegengehouden en een dijk rond de hoeve laten aanleggen», zei de burgemeesterr.
«Intussen is een onderzoek uitgevoerd naar de historische waarde van de boerderij. De Rubenshoeve heeft wel een erfgoedwaarde maar niet in die mate dat het als monument be­schermd kon worden. Bovendien zou een verplaatsing 710.000 euro gekost hebben.
Niemand bleek bereid om zo'n bedrag op te hoesten. In de streek zijn nog andere oude boerderijen zoals de Prosperhoeve
Een extra argument was dat de Rubenshoeve door de jaren leeg­stand zwaar beschadigd was geraakt. Vloeren, bedledikanten en zelfs binnendeuren werden geroofd en er gebeurden vier brandstichtingen in twee jaar tijd.


Het woonhuis

 


Binnen in de stallen:


Uit dit onderzoek blijkt dat de grote monumentale polderschuur (langschuur) te beschouwen is als enig bewaard gebleven voorbeeld van dergelijke landelijke architectuur. De schuur is deels in hout uitgevoerd op een bakstenen voet.
Zij bestaat uit vier beuken en vijf traveeën onder een afgewolfd zadeldak.
Deze schuur heeft ontegensprekelijk grote monumentwaarde en is zeer zeldzaam geworden.
Zowel door haar vormgeving als haar constructiewijze is zij een zeer belangrijk restant en voorbeeld van de wijze van bouwen in de polder, ook door haar volume bepaalt zij in grote mate het uitzicht van het polderlandschap.