Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland


 
 

 


De haaks op de straat gelegen, vermoedelijk driebeukige langsschuur telt vier traveeŽn onder een aan weerszij afgewolfd zadeldak met een bekleding van golfplaten.
De verankerde baksteenbouw vertoont diverse bouwnaden en verschillende baksteensoorten die wijzen op aanpassingen. De rechthoekige poort heeft een metalen I-latei. DATERING: op de Ferrariskaart (1771-1777) is er ter plaatse van het gehucht 'Saeftingen' een concentratie van gebouwen merkbaar.
Het gaat hier dus wel om een oude woonkern. Of de schuur op de kaart voorkomt, is niet duidelijk.
Op het primitief kadasterplan (1817) staat het volume van de schuur ingetekend.


De driebeukige indeling van de schuur, met de poort centraal in de kopgevel, wijst echter op een bouwtijd omstreeks 1900. In 1927 werd de gedeeltelijke afbraak van het landgebouw geregistreerd, samen met een grenswijziging. Mogelijk werd de schuur toen aangepast met behoud van een oudere kern. De diverse bouwnaden in het metselwerk verwijzen immers naar aanpassingen.
  • Kadasterarchief Gent, mutatieschetsen Beveren-Doel 1927/12.
Bron: Debonne V., Haneca K., Kennes H. en Meganck L. 2009: Onderzoek naar de erfgoedwaarde van de hoevesites Oud Arenberg nr. 71 en nr. 73 te Kieldrecht (Beveren), Intern rapport VIOE, 10 maart 2009. Auteurs: Debonne, Vincent & Kennes, Hilde