Polderblues.be

Leven, wonen en werken in het Waasland
     Open hoeve 1854 (1981)

Open hoeve met verzorgd woonhuis met verankerde beschilderde bakstenen voorgevel (noord) van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Begraasde voortuin. Beluikte rechthoekige vensters metarduinen onder- en bovendorpels. Centrale rechthoekige arduinen deuromlijsting op neuten en voorzien van een gedateerde tussendorpel (1854), en waterlijst op gegroefde consoles; bovenlicht met ijzeren rozettracering.
Een viertal schuren op het erf, ten zuiden van het huis.
Polderschuur (2009)
BESCHRIJVING
De gedichte poortopeningen tonen aan dat het in oorsprong gaat om een dwarsschuur, parallel aan de straat, ten noorden op het erf. De verankerde baksteenbouw telt vijf traveeën en is afgedekt door een schilddak, bekleed met golfplaten. De baksteen van de twee westelijke traveeën is recenter (20ste eeuw) en wijst vermoedelijk op een latere verlenging. Naar verluidt werd zeer recent (net voor het onderzoek) een monumentale polderschuur, gelegen ten westen op het erf, gesloopt. Binnenin bestaat de dakconstructie uit stijlen met verankerde trekbalken, met daarboven stijlen die dekbalken op korbelen dragen.
DATERING
Op de Ferrariskaart (1771-1777) is er op deze plaats een omgrachte site zichtbaar. De primitieve kadasterkaart (1817) toont een groepje gebouwen, juist tegenover het Hof ter Walle, maar de omgrachting is grotendeels verdwenen, enkel een gedeelte aan de oostelijke zijde bleef bewaard; de schuur heeft dezelfde inplanting als vandaag. Dezelfde situatie wordt weerspiegeld op de Vander Maelenkaart (1846-1854). Mogelijk heeft de schuur dus een 18de-eeuwse kern, wat wordt bevestigd door de dakconstructie met stijlen en verankerde trekbalken, met daarboven stijlen die dekbalken op korbelen dragen. De mutatieschetsen leveren geen nieuwe gegevens betreffende de datering van de schuur; de oudste schetsen hebben enkel betrekking op de woning en de andere bijgebouwen zoals de thans verdwenen schuur ten westen op het erf.

 Demey, Anthony: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/17389 (geraadpleegd op 08-07-2021)